MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie, zwanego dalej Zamawiającym,
w związku z pojawiającymi się pytaniami od osób zainteresowanych przedstawieniem oferty cenowej na przygotowanie badań architektonicznych dotyczących Muzeum Przyrody w Drozdowie,  dokonuje zmian w tekście oraz przedstawia informacje dodatkowe dotyczące oferty:
- uszczegółowienie zakresu zadania: badania powinny wykazać pierwotny   układ rozmieszczenia pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych
- powierzchnia użytkowa muzeum wynosi 1091m2
- Muzeum posiada inwentaryzację architektoniczną budynku
- wartość wyszacowana zamówienia wynosi  7,3 tys. zł (netto)
  przesunięciu ulega termin wykonania zadania – do 15 kwietnia 2014 r.

W związku z powyższym przedłużamy termin składania ofert do 4 marca 2014.

 

 

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie, zwany dalej Zamawiającym,
1) zaprasza do złożenia oferty na wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie opracowanie i przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przedsięwzięcia "Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich – modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie" realizowanego w ramach projektu dofinansowanego przez MKiDN w ramach programu priorytetowego „Rozwój infrastruktury kultury" o wartości szacunkowej 100 tys. zł.

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie, zwanego dalej Zamawiającym,

zaprasza do przedstawienia oferty na przygotowanie badań architektonicznych dotyczących siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie, w związku z planowanym przedsięwzięciem"Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich – modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie”.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 348136-2013 z dnia 2013-08-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Piątnica Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymiana rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu dla Muzeum Przyrody w Drozdowie przy ul. Głównej 38, działka nr 696,... Termin składania ofert: 2013-09-06


Piątnica: zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymiana rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu dla Muzeum Przyrody w Drozdowie Numer ogłoszenia: 187513 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 258902-2013 z dnia 2013-07-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Piątnica
Przedmiotem zamówienia jest zakup fortepianu i dostawa transportem własnym fabrycznie
nowego instrumentu do Dworu Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie. Zakup
instrumentu realizowany jest w ramach podpisanej przez Muzeum Przyrody w...
Termin składania ofert: 2013-07-23


Piątnica: 100. rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego - zakup fortepianu do Dworu
Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie
Numer ogłoszenia: 367010 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Otwarcie ofert na: zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymiana rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu dla Muzeum Przyrody w Drozdowie. Odbyło się w dniu 06/09/2013 o godz. 12:15.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 106 000.00 zł brutto.
Oferty złożyli:

Additional information