MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 • Zakup hal namiotowych w Muzeum Przyrody w Drozdowie
 • Numer ogłoszenia: 67057 - 2011; data zamieszczenia: 28.02.2011
 • Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 • Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 • Zakup hal namiotowych w Muzeum Przyrody w Drozdowie
  Numer ogłoszenia: 51643 - 2011; data zamieszczenia: 14.02.2011

 • Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 • Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 • Odnowienie elewacji. Etap II - remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w parafii rzymskokatolickiej w Drozdowie
  Numer ogłoszenia: 18444 - 2011; data zamieszczenia: 08.02.2011
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
 • Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Additional information