MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Witoldwithorchestra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audiodeskrypcja do fotografii Witolda Lutosławskiego

 
 

          Lutoslawski_logo W setną  rocznicę urodzin kompozytora Witolda  Lutosławskiego Sejm  Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd jednemu z najwybitniejszych twórców naszych  czasów, który na trwałe wpisał się do dwudziestowiecznej muzyki polskiej i światowej.
           Witold Lutosławski (1913-1994), jeden z największych kompozytorów XX wieku, w drugiej połowie ubiegłego stulecia wyniósł muzykę polską do najwyższej rangi światowej. Jego  dzieła, obecne na wszystkich ważnych estradach koncertowych od ponad sześćdziesięciu lat, odkrywają nowe przestrzenie piękna i odsłaniają nieznane wcześniej możliwości rozumienia i przeżycia współczesnego świata. Związany z wielką tradycją europejską, od Beethovena i Chopina po Debussy’ego i Bartóka, był jednocześnie w działalności publicznej  patriotą, w twórczości zaś obywatelem świata.