MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Regulamin parku przy Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich
w Drozdowie

Park przy Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie należy do cennych zabytków historyczno – przyrodniczych i pozostaje pod ochroną konserwatorską. W celu zachowania jego walorów prosimy gości o przestrzeganie zasad zapisanych w Regulaminie.

§ 1

Park przy Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych decyzją nr KL.WKZ – 5340/25/85 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży z dn. 17.12.1985r. jako XIX-wieczne założenie parkowe. Podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r.  (Dz. U. z 2021 r. poz 710 z póżn. zm.), ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.), ustawy o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 572 z póżn. zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

 1. Teren parku służy do wypoczynku, prowadzenia zajęć edukacyjnych i jako ciąg pieszy.
 2. Wstęp do parku jest bezpłatny.
 3. Park jest dostępny we wszystkie dni tygodnia w następujących godzinach:
 • 1 maja – 30 września: poniedziałek – piątek 8.00 – 21.00, sobota – niedziela 10.00 – 21.00
 • 1 października – 30 kwietnia: poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00, sobota – niedziela 10.00 – 18.00
 1. Osoby przebywające na terenie parku zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego regulamin.

§ 3

 1. Przebywając w parku należy:
 • Zachować ciszę i spokój;
 • Przestrzegać zasad porządku i czystości;
 • Szanować roślinność i żyjące na terenie parku zwierzęta;
 • Przestrzegać ogólnych zasad współżycia społecznego;
 1. Na terenie parku zabrania się:
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków psychoaktywnych,
 • palenia wyrobów tytoniowych,
 • niszczenia roślinności oraz rozkopywania gruntu,
 • niszczenia i uszkadzania urządzeń, budynków i budowli,
 • zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,
 • biwakowania, grillowania, palenia ognisk,
 • płoszenia i krzywdzenia zwierząt,
 • prowadzenia psów bez smyczy, a w przypadku psów rasy uznanej za agresywną bez smyczy i kagańca,
 • powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody Zarządcy parku,
 • wjazdu i poruszania się wszelkich pojazdów m. in. rowerów (z wyłączeniem sprzętu dla osób z niepełnosprawnością ruchową),
 • wnoszenia i używania materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, przy czym zakaz ten nie dotyczy uprawnionych podmiotów podczas wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych,
 • przebywania w parku podczas burz i silnych wiatrów,
 • handlu i usług bez zezwolenia Zarządcy parku,
 • umieszczania tablic, napisów oraz ogłoszeń bez zgody Zarządcy parku,
 • organizowania imprez bez zgody Zarządcy parku,
 • wchodzenia do zbiornika wodnego,
 • pozostawiania dzieci oraz osób nieletnich bez opieki dorosłych.

§ 4

Zgoda Zarządcy potrzebna jest w przypadku:

 • Wykonywania sesji fotograficznych (odpłatność za sesje reguluje Cennik Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich dostępny w kasie oraz na stronie internetowej Muzeum, odpłatność gotówką lub kartą w kasie w godzinach pracy lub przelewem na konto Muzeum o nr 94 8762 0009 0001 0647 2000 0010 )
 • używania elektronicznych urządzeń latających,
 • organizowania wydarzeń, umieszczania reklam i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • organizowania zgromadzeń publicznych.

 

§ 5

 1. Zarządca parku nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione na terenie parku.
 2. Korzystanie z parku odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego, a w przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 3. Naruszenie zawartych w niniejszym regulaminie przepisów porządkowych podlega karom przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Wykroczeń.
 4. Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać do Zarządcy parku: Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich tel. 86 2192081 lub: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dyrektor i pracownicy Muzeum

Additional information