MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

NFOSiGW logoW ramach zadania,  w salach o łącznej powierzchni ok. 106 m2, powstała nowa wystawa stała „Ziołowe tajemnice. Rośliny lecznicze Doliny Narwi".  Ekspozycja składa się z dwóch części. Jedna przedstawia wyposażenie wnętrza domu zielarki i nawiązuje do tradycji zielarskich w naszym regionie, w drugiej  można zobaczyć 6 dioram z 80 modelami roślin leczniczych występujących w różnych środowiskach, fotografie, preparaty pod szkłami powiększającymi.  Uzupełniono wyposażenie na potrzeby sali prelekcyjnej – zakupiono krzesła, sprzęt multimedialny, ekran oraz  na potrzeby działalności edukacyjnej –  namiot do plenerowych imprez edukacyjnych i aparat fotograficzny.  W ramach promocji zadania opracowano artykuł,  wydano folderek, plakaty i ulotki oraz zakupiono herbatki i przyprawy ziołowe w opakowaniach promujących wystawę. Zorganizowano uroczystość otwarcia wystawy z prelekcjami recenzenta ekspozycji oraz konsultantów merytorycznych wystawy.

Projekt finansowany był ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Koszt realizacji zadania to 220.340,00 zł, kwota dotacji NFOŚiGW wyniosła 185.340,00 zł.

 


Utworzono, 15.06.2010

Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie -  ścieżka edukacyjna Ostoja Drozdowska.

 Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy dotacji 119/2010/Wn-50/EE-BS/D z dnia 30.03.2010 r., Starostwa Powiatowego w Łomży oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

W ramach zadania wybudowana została kładka w tzw. dzikiej części parku dworskiego z wyposażeniem edukacyjnym przystosowanym do osób niewidomych. Ponadto wybudowano wiatę, wykonano przyłącze wodociągowe i montaż wc w parku muzealnym. Wydrukowany został przewodnik po ścieżce oraz przewodnik audio z audiodeskrypcją.

 

Wartość inwestycji - 365,63 tys zł, kwota dofinansowania z NFOŚiGW - 209,47 tys zł.

 

Additional information