001

W dniach 2-3 sierpnia 2020 roku w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona 100. rocznicy zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej. Głównymi jej organizatorami byli Instytut Pamięci Narodowej oraz Starostwo Powiatowe w Łomży, a patronami honorowymi Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego. Tytuł „O Niepodległą – kierunek północno-wschodni” wskazywał zakres tematyczny,  w tym wątek szczególnie istotny jakim były wydarzenia rozgrywające się na Ziemi Łomżyńskiej i bohaterska obrona Łomży na przełomie lipca i sierpnia 1920 roku.

Podczas konferencji wygłoszono lub odczytano 14 referatów autorstwa przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Warszawskiego,  Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie, Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku – Delegatury w Łomży oraz historyków niezależnych.

www obchody

Nadmieniamy, że konferencja pt.  „O Niepodległą – kierunek północno-wschodni – 1920” ma charakter zamknięty (transmisja internetowa).

Program konferencji

programRozpoczął się XXVII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża. W piątkowe popołudnie 24 lipca br. w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie nastąpiła jego uroczysta inauguracja – koncert poświęcony św. Janowi Pawłowi II, zatytułowany „Najchętniej grał na bramce”. Festiwal otworzył Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski. Program koncertu obejmował ulubione pieśni i piosenki Karola Wojtyły oraz recytację tekstów związanych z postacią wielkiego Polaka, a wykonali go: Anna Kinga Osior, Jacek Szymański – dyrektor Festiwalu, Dariusz Wójcik i pianista Rafał Lewandowski.

Program do pobrania

Program / zaproszenie do pobrania

 

Izabella Lutosławska WolikowskaIzabella Lutosławska, generałowa Wolikowska (1889-1972) – pisarka, tłumaczka, publicystka – to córka filozofa Wincentego Lutosławskiego i hiszpańskiej literatki Sofii Casanova Lutosławskiej. Jej życie to gotowy scenariusz na film, ale o tym przy innych okazjach…Dziś znamy ją jako autorkę wspomnień „Roman Dmowski. Człowiek, Polak, przyjaciel” oraz opowiadania o 1920 roku „Bolszewicy w polskim dworze”, którego kolejne wydanie planowane jest w roku bieżącym. W latach jej współczesnych rozgłos zdobyła jednak przede wszystkim jako autorka, bardzo poczytnych w tym czasie, powieści m. in. „Andrzej Korecki”, „Córka”, „Małżeństwo Zazy”, „Państwo Bobrowscy”. W przygotowaniu do wydania były też kolejne dzieła: powieść „Tak być musi”, „Podhale”, „Wnuki” – dzieje trzech pokoleń rodziny zniszczone w czasie wojny oraz powieść „Pan Piotr” – której maszynopis został niedawno odnaleziony dzięki zaangażowaniu Krystyny Haertle – wnuczki Haliny Meissner, siostry autorki.

Jak pisze znawczyni twórczości Izabelli Lutosławskiej, prof. Monika Bednarczuk: „Nader pozytywne sądy wywołała Córka, której bohaterka – Zaza, czyli Zofia Barska, dorównywała popularnością protagonistom współczesnych seriali telewizyjnych. „Co to za Zaza, o której dziś po kraju w rozmowach się słyszy, jak o jakiejś powszechnie znanej (...) osobistości?” – pytał Adam Grzymała Siedlecki. Córkę, o której dziś wie wąskie grono badaczy literatury międzywojennej, komplementowano ongiś jako „wybitną”, „piękną i inteligentną”, nawet „najlepszą powieść polską XX stulecia” (!).

Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury tej właśnie powieści. Jej fragmenty (wyd. IV z 1946 r.) będziemy zamieszczać cotygodniowo – dziś rozdział pierwszy! Pozostałe będą zamieszczane w zakładce „Poczytaj książkę”.

 

Międzynarodowy Dzień Muzeów obchodzony corocznie 18 maja, ustanowiony został w Moskwie w 1977 roku, przez Międzynarodową Radę Muzeów  działającą przy UNESCO.

 

To okazja, by zwrócić uwagę społeczeństwu na myśl dewizy Rady:

Muzea są ważnym środkiem wymiany kulturalnej, wzbogacania kultur i rozwoju wzajemnego zrozumienia, współpracy i pokoju między narodami.

Od 1997 roku, w majowy weekend poprzedzający Dzień Muzeów, obchodzona jest też „Europejska Noc Muzeów”, w Polsce zwana Nocą Muzeów. W tym roku przypadła ona na 16 maja i choć zaplanowaliśmy już jej program w naszym Muzeum, nie odbędzie się – tak jak i w innych muzeach – z powodu epidemii koronawirusa. Szkoda, bo bardzo stęskniliśmy się za gwarem Gości, którzy corocznie nas w to święto odwiedzali. Tym serdeczniej zatem życzymy i Gościom, i nam – muzealnikom, abyśmy jak najszybciej mogli zobaczyć się i wspólnie uczestniczyć w imprezach kulturalnych odbywających się w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie.

 

W związku z decyzją Rządu RP dotyczącą przywrócenia możliwości odwiedzin instytucji kultury m. in. muzeów, osoby zwiedzające Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, zachowując obostrzenia sanitarne, powinny być zaopatrzone w maseczki i rękawiczki ochronne.

Maseczki i rękawiczki ochronne oraz zachowanie bezpiecznego dystansu obowiązuje również odwiedzających park muzealny.

Skan reprintu tekstu Konstytucji 3 Majarok 1991 PWN

W tym roku obchodzimy 229. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a więc upamiętnienie jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i całego świata, ponieważ Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą zasadniczą. Stanowiła akt prekursorski. Wraz z konstytucją amerykańską z roku 1787 oraz późniejszą od polskiej, choć uchwaloną w tym samym 1791 roku konstytucją francuską, wyznaczała nowe czasy.

Nie można mówiąc o Konstytucji Majowej zapomnieć o wielkim wysiłku reformatorskim znacznej części ówczesnych polskich elit, o myślicielach i politykach, którzy po pierwszym rozbiorze (1772) podjęli dzieło naprawy Rzeczypospolitej. Byli to m.in. Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Stanisław Staszic oraz Julian Ursyn Niemcewicz. Należał do nich sam król Stanisław August Poniatowski, którego wkład w dzieło opracowania i uchwalenia Konstytucji w trakcie Sejmu Wielkiego jest bezsprzeczny.

Polska Konstytucja była szeroko komentowana za granicą. Jej tekst przetłumaczono i wydano w wielu krajach Europy. Z wielkim uznaniem pisał o Konstytucji 3 Maja chociażby wybitny filozof i polityk Edmund Burke: „Wszystko dokonane z rozsądkiem, miarą, jednostajnością i tajemnicą nigdy nie widzianą, a chlubny ten spisek, działający jedynie na korzyść najpierwszych, najdroższych praw ludzkości. Szczęsny lud, jeżeli na tej drodze wytrwać będzie umiał!”. Słowa o „chlubnym spisku” odnoszą się do trudności z jakimi  borykali się twórcy Konstytucji, w postaci oporu obozu przeciwników reform i presji zewnętrznej ze strony ościennych mocarstw.

Jak wiemy historia Polski po uchwaleniu Konstytucji przyniosła zabory i ponad 120 lat walk o wolność. Mimo iż pierwsza polska ustawa zasadnicza nie obowiązywała długo, to dla następnych pokoleń była ważnym punktem odniesienia, powodem do dumy, chlubnym wspomnieniem i zobowiązaniem do walki o Polskę wolną i opartą na mądrym prawie.

 • Cebulica
 • Ciemiernik
 • Fiołek
 • IMG_0223
 • IMG_0304
 • Jabłoń
 • Pierwiosnek
 • Przetacznik
 • Szczawik
 • Tulipan
 • Ziarnopłon

Książka logo www.pexels.com

Poczytaj książkę” to nasza nowa zakładka przygotowana dla tych wszystkich z Państwa, którzy czas wolny lubią  spędzać z lekturą.

Teksty będziemy Państwu udostępniać w częściach – rozpoczynamy „Pamiętnikami” Wacławy Lignowskiej oraz kartami z dziejów naszego Muzeum.

Zapraszamy do miłej lektury.

Additional information