MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Z dużym powodzeniem odbyły się konkurs i warsztaty poświęcone krótkometrażowemu filmowi komórkowemu o tematyce patriotycznej pt. "Chleb i Ojczyzna". Na podsumowaniu historyk dr hab. Krzysztof Sychowicz podkreślał, że duże zainteresowanie konkursem wynika z oryginalnej formuły wydarzenia, ale też dziedzictwa patriotycznego regionu o spuściźnie sięgającej pracy takich działaczy jak Lutosławscy i wielu innych, a nawet obecności i wsparciu ze strony Romana Dmowskiego czy Józefa Piłsudskiego.

Przysłowiowe wypełnienie salonu Lutosławskich, w drozdowskim Muzeum, do ostatniego miejsca to pokłosie ciężkiej pracy informacyjnej w ramach przygotowań do konkursu. Jego idea, poświęcona postawom patriotycznym i ich rozumieniu przez młode pokolenie, znalazła głębokie ugruntowanie również w publikacji "Chleb i ojczyzna" autorstwa Józefa Lutosławskiego m.in. w cytatach zestawionych jako załącznik do regulaminu konkursu. Ślady po działalności rodziny Lutosławskich odnaleźć można także w formie ocen przyznanych najlepszym pracom konkursowym. Inspiracją do ich nadania stał się krzyż harcerski według projektu ks. Kazimierza Lutosławskiego. W nim to występuje element wieńca złożonego z liści symbolizujących życiowe cele do zdobycia i śmiałe dążenie do wyznaczonych celów z zachowaniem poszanowania drugiej osoby, i ustawicznym kształtowaniem charakteru. W tym właśnie tonie swoje słowa kierowali dyrektor Muzeum Ewa Sznejder i kustosz, a zarazem animator i sekretarz konkursu, Marcin Rydzewski. Jak podkreślano, wydarzenie zrodziło się z propozycji, zgłaszanych przez łomżyńskich nauczycieli historii, o przewodnictwo dla tego rodzaju inicjatywy ze strony Muzeum. 

W tegorocznej drugiej edycji konkursu udział wzięło 71. autorów prac z Łomży i powiatu łomżyńskiego, których przygotowywało 21. nauczycieli i opiekunów. W sumie reprezentowali oni 17 szkół oraz drużynę harcerską i przygotowali 34  prace filmowe.