MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Franciszek Wierzbicki w mundurze chorążego armii rosyjskiej 1916 zb. CAW

Franciszek Wierzbicki w mundurze chorążego armii rosyjskiej - 1916 r., zb. CAW

 

Franciszek Kornel Wierzbicki urodził się 2 kwietnia 1884 r. we wsi Boguszyce Stare w pow. łomżyńskim. Rodzice Franciszek i Stanisława z Jabłońskich posiadali kilkusethektarowy majątek ziemski stanowiący podstawę utrzymania rodziny. Franciszek zdobywał edukację w 7-klasowej Szkole Handlowej Rontalera w Warszawie, a następnie w Studium Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom w 1907 r. Rok później po śmierci ojca przejął na własność rodzinny majątek w Boguszycach, z którym związał przyszłość. W twórczym i pasjonującym życiu przeżył także okres wojskowej nauki i służby.

Kasia Kuklińska

Śp. Katarzyna Kuklińska odeszła 31 marca 2021roku, ale żyć będzie w pamięci osób związanych z kulturą bardzo długo. W Muzeum zapamiętana będzie przede wszystkim jako inicjatorka i współorganizatorka Europejskiego Festiwalu Filmowego i Sztuk Wszelakich „Łomża JA i TY”, którego wydarzenia miały też miejsce w Muzeum. W Drozdowie corocznie odbywało się uroczyste festiwalowe spotkanie z koncertem, wernisażem wystawy, wręczeniem kwiatów czy Anioła osobom wspomagającym organizację Festiwalu.

Krystyna Witkowska wygłasza prelekcję Białe kruki podczas spotkania W kręgu pisarstwa rodziny Lutosławskich w 2014 roku

fot. Krystyna Witkowska wygłasza prelekcję Białe kruki podczas spotkania „W kręgu pisarstwa rodziny Lutosławskich” w 2014 roku

 

Śp. Krystyna Witkowska odeszła w marcu 2018 roku, w wieku 81 lat. Była córką Anny Lutosławskiej i Andrzeja Zalewskiego oraz wnuczką Mariana Lutosławskiego, rozstrzelanego – razem z bratem Józefem, ojcem wybitnego kompozytora Witolda Lutosławskiego – za działalność patriotyczną, w Moskwie w 1918 roku. Nestorka rodu Lutosławskich, z historyczną misją angażowała się w odkrywanie, przywracanie i popularyzację historii swych słynnych przodków. Jako człowiek – chętna do pomocy, zatroskana o innych, z dużym poczuciem humoru i dystansem do siebie. Tak jest zapamiętana i często wspominana Pani Krystyna, obecna nadal w naszych sercach i pamięci.

Izabella Lutosławska

fot. Izabella Lutosławska - Wolikowska

 

Zamieszczone dzisiaj rozdziały „Małżeństwa Zazy” Izabelli Lutosławskiej kończą drugą powieść, której bohaterką jest Zaza. Obie pozycje w całości – bo również pierwsza pt. „Córka” –  zamieszczone są w odcinkach, w zakładce „Poczytaj książkę”. Tam też postaramy się zamieścić również trzecią, ostatnią z cyklu  – „Państwo Bobrowscy”.

Henryk Gała fot. Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie
Henryk Gała fot. Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie

Rok temu, w lutym, odszedł Henryk Gała – postać o wielkim znaczeniu dla kultury, Drozdowianin i jak sam o sobie mówił piewca i obywatel „księstwa Narwiańskiego”, czyli krainy która była jego miejscem na ziemi i niewyczerpanym źródłem inspiracji. Można o nim rzec – człowiek ducha i czynu (oczywiście jedno wynika z drugiego i nierozłącznie wiąże się ze sobą), nade wszystko jednak poeta, dramaturg i organizator instytucji kultury.

W każdej z tych dziedzin zostawił trwałe dzieła z których będziemy czerpać. Organizował Łomżyńską Orkiestrę Kameralną, która dziś jest filharmonią noszącą imię Witolda Lutosławskiego. Był także współtwórcą Teatru Lalek (obecnie Teatr Lalki i Aktora w Łomży o randze takiej samej jak wspominana filharmonia). Był autorem powieści, między innymi kierowanej do młodzieży „Piątej strony świata”, pisał sztuki teatralne oraz zbiory wierszy. Wybór jego twórczości ukazał się w latach 2003-2005 w tomach: „Teatry wiersza”, „Liryka i inne wiersze” oraz „Scena mała i mniejsza”.

Deklamacja na hiszpańskim dworze to często wspominana ciekawostka związana z twórczością Sofii Casanovy Lutosławskiej – hiszpańskiej poetki i pisarki, związanej z Polską poprzez małżeństwo z najstarszym synem drozdowskiego dziedzica. Jak wspomina te chwile sama bohaterka, możemy dowiedzieć się wyjątkowo, bo „z pierwszej ręki” – z wywiadu, jaki ukazał się z poetką w Tygodniku Polskim z 1927 roku. Zofja Casanova, jak relacjonuje autor wywiadu, przybyła wtedy na dłużej do Polski i była z honorami przyjmowana przez Pen Club.

1. Sofía Pérez Eguia y Casanova de Lutosławski ur. 30.09.1861 w A Coruñi zm. 16.01.1958 w Poznaniu

Fot. Sofía Pérez Eguia y Casanova de Lutosławski (ur. 30.09.1861 w A Coruñi, zm. 16.01.1958 w Poznaniu)

Additional information