MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Muzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie tablicy pamiątkowej jako trwałej informacji o Ośrodku Edukacji Ekologicznej. Usługa dotyczy projektu pn. "Przyroda dla nas, my dla przyrody - budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Muzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę mebli i wieszaków na ubrania jako wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Usługa dotyczy projektu pn. "Przyroda dla nas, my dla
przyrody - budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej V. Rozwój
infrastruktury ochrony środowiska, działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Muzeum sprzeda komin wolnostojący SELKIRK SM750, ROK BUD. 1996, wysokosć 8m, średnica wewnętrzna 305 mm, ze stali kwasoodpornej. tel. (86) 219 20 81 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.W związku z projektem Muzeum zwraca się z zapytaniem cenowym przygotowania szczegółowego scenariusza do opisanego filmu. W przypadku wyboru oferty, oferent powinien dostarczyć scenariusz ramowy niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie w Narodowym Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zamówienie i opłacenie wykonania szczegółowego scenariusza nastąpi w przypadku pozytywnej oceny wniosku przez NFOŚiGW.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.:  Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie realizowanego w ramach projektu "Przyroda dla nas, my dla przyrody - budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie" Nr WND-RPPD.05.02.00-20 - 069/10, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Piątnica: Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie - Projekt typu zaprojektuj i wybuduj. Numer ogłoszenia: 359546 - 2011; data zamieszczenia: 31.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Additional information