MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

W związku z projektem Muzeum zwraca się z zapytaniem cenowym przygotowania szczegółowego scenariusza do opisanego filmu. W przypadku wyboru oferty, oferent powinien dostarczyć scenariusz ramowy niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie w Narodowym Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zamówienie i opłacenie wykonania szczegółowego scenariusza nastąpi w przypadku pozytywnej oceny wniosku przez NFOŚiGW.

Termin zamówienia scenariusza szczegółowego uzależniony jest od terminów rozstrzygnięcia wniosków (przewidywany termin lipiec 2012). Termin dostarczenia scenariusza ramowego – 3 tyg. od daty ogłoszenia naboru wniosków (podany termin naboru – I kwartał 2012).

Oferent powinien spełniać warunki dotyczące:
-posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
- posiadania wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Oferent powinien zrealizować należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogłoszenia zapytania co najmniej dwa scenariusze odpowiadające rodzajem projektowi stanowiącemu przedmiot niniejszego oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do negocjacji cenowej.

Termin nadsyłania ofert: do 29 lutego 2012

Zamawiający:
Muzeum Przyrody w Drozdowie ul. Główna 38 18-421 Piątnica Zapytania o przedmiot oferty:
Barbara Turowska
tel. 86 219-20-81; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Additional information