MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Muzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie tablic pamiątkowych i plakietek informacyjnych. Usługa dotyczy realizacji projektu "Przywrócenie dawnego blasku Muzeum Przyrody w Drozdowie".

Muzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza do składania oferty cenowej na dostawę mebli i dywanów podłogowych jako wyposażenie pokoików gościnnych w Muzeum Przyrody w Drozdowie. Usługa dotyczy realizacji projektu  "Przywrócenie dawnego blasku Muzeum Przyrody w Drozdowie"

Ogłoszenie unieważnione  z powodu braku wszystkich istotnych warunków zamówienia.

Piątnica: Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie - Projekt typu zaprojektuj i wybuduj
Numer ogłoszenia: 206873 - 2011; data zamieszczenia: 29.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Piątnica: Wymiana małej architektury parkowej w Muzeum Przyrody w Drozdowie
Numer ogłoszenia: 129353 - 2011; data zamieszczenia: 05.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania inwestycyjnego: Zakup małych hal namiotowych.
Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie" Nr WND-RPPD.03.01.00-20- 018/10, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury; Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

  • Informacja o  wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na :” Odnowienie elewacji .Etap II –  remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jakuba Apostoła w Parafii Rzymskokatolickiej w Drozdowie:
  • W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013  Osi 3.”Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej  Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój wsi.

Additional information