MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Muzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie tablic pamiątkowych i plakietek informacyjnych. Usługa dotyczy realizacji projektu "Przywrócenie dawnego blasku Muzeum Przyrody w Drozdowie".

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
1) tablice pamiątkowe, szt. 2
wysokość: 30 cm szerokość: 50 cm
Tablica musi być wykonana z materiałów trwałych i odpornych na warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg, wiatr, słońce), gwarantujących ich trwałość.
2) plakietki informacyjne, szt. 4
wysokość: 6,5 cm szerokość: 15 cm Plakietka musi być wykonana z materiałów trwałych i odpornych na warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg, wiatr, słońce), gwarantujących ich trwałość.


W załącznikach wzory przykładowe tablicy pamiątkowej (Załącznik 1) oraz plakietki informacyjnej (Załącznik 2).
Po wyborze oferty Muzeum Przyrody w Drozdowie prześle wzory ostateczne. Wykonawca dostarcza zamówione tablice pamiątkowe oraz plakietki informacyjne do siedziby Zamawiającego.
Termin wykonania i transportu do dnia 15.09.2011.
Warunki udziału w postępowaniu: posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania.
Wymagania dotyczące oferty: Do oferty należy dołączyć oświadczenie czy Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT. Oferta powinna zawierać cenę netto, podatek VAT, cenę brutto.
Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać:
- na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- faxem na numer: (086) 219-20-81,
- listownie lub osobiście w siedzibie Muzeum, na adres: Muzeum Przyrody w Drozdowie ul. Główna 38, kod pocztowy: 18-421 Piątnica, pokój działu oświatowego, w terminie do 24.08.2011.

Załączniki do pobrania:

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Additional information