MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Otwarcie ofert na: zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymiana rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu dla Muzeum Przyrody w Drozdowie. Odbyło się w dniu 06/09/2013 o godz. 12:15.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 106 000.00 zł brutto.
Oferty złożyli:

 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty w zł
brutto
Termin
wykonania
Okres
gwarancji
Warunki
płatności
1. Sanmet Sp.j. Muła
Al. Legionów 56
18-400 Łomża
105 165.00 Zgodnie z
SIWZ
36 miesięcy Zgodnie z
SIWZ

 

 

 

                                                                             Zamawiający

obrazek pobierz

Additional information