MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie, zwanego dalej Zamawiającym,

zaprasza do przedstawienia oferty na przygotowanie badań architektonicznych dotyczących siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie, w związku z planowanym przedsięwzięciem"Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich – modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie”.

Przewidywany termin ukończenia dzieła: 15 marca 2014 r.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o dzieło.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania w trakcie trwania postępowania bez podania przyczyn.

Od Wykonawcy wymaga się:

- przedłożenia załączników: programu badań architektonicznych oraz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji umożliwiających właściwe wykonanie zlecenia

Osoba do kontaktu:

Barbara Turowska, tel. 86 219-20-81; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać:

-        listownie lub osobiście w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, pokój działu oświatowego

-        faksem 86 219-20-81 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-        w terminie do dnia 27.02.2014 r.

Informacja dodatkowa

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie, zwanego dalej Zamawiającym,
w związku z pojawiającymi się pytaniami od osób zainteresowanych przedstawieniem oferty cenowej na przygotowanie badań architektonicznych dotyczących Muzeum Przyrody w Drozdowie, dokonuje zmian w tekście oraz przedstawia informacje dodatkowe dotyczące oferty:
- uszczegółowienie zakresu zadania: badania powinny wykazać pierwotny układ rozmieszczenia pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych
- powierzchnia użytkowa muzeum wynosi 1091m2
- Muzeum posiada inwentaryzację architektoniczną budynku
- wartość wyszacowana zamówienia wynosi 7,3 tys. zł (netto)
przesunięciu ulega termin wykonania zadania – do 15 kwietnia 2014 r.

W związku z powyższym przedłużamy termin składania ofert do 4 marca 2014.

 

Additional information