MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

100-0006 IMG 2Już niebawem, w piątek 12 października o godzinie 13 w sali wystaw czasowych  Muzeum nastąpi uroczysta inauguracja wystawy pt. "Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas... Internowani w latach 1944–1947".  Jest to wystawa historyczna poświęcona losom polskich patriotów represjonowanych przez władze sowieckie w latach 1944-1947. Ekspozycja czasowa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku. 
Dzięki prezentowanym materiałom zwiedzający poznają kulisy akcji „Burza” na ziemiach północno-wschodnich, następnie aresztowania i internowania żołnierzy AK, liczebność transportów i rozmieszczenie obozów NKWD w ZSRR, w których więziono internowanych Polaków.

100_6954Nowa wystawa czasowa w Muzeum Przyrody w Drozdowie. „Chaty i zagrody" - taki jest jej tytuł - prezentuje malarstwo Henryka Sarny. Zebrane prace, powstałe w różnych okresach twórczości autora, przedstawiają krajobrazy typowe dla polskiej wsi, pejzaże, osobliwe motywy architektoniczne. Wielu z uwiecznionych na obrazach chat i zagród już w Polsce spotkać nie można.

100 5959„Niespodzianki dla odkrywców” – taki tytuł nosi nowa wystawa czasowa w Muzeum Przyrody w Drozdowie, której autorką jest kustosz Teresa Grużewska. W dniu 8 maja br. nastąpiło uroczyste otwarcie ekspozycji. Uroczystość skupiła wielu gości, wśród których byli przedstawiciele władz samorządowych, media, pedagodzy, uczniowie, mieszkańcy Drozdowa i Ziemi Łomżyńskiej. Uroczystość otwarcia swoją obecnością zaszczycili m. in. Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Wiesław Dołęgowski, nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Piątnicy wraz z uczniami oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Jeziorku. Wszyscy zebrani goście mogli wysłuchać komentarza autorki wystawy na temat historii powstania ekspozycji oraz roślin i zwierząt, które ekspozycja prezentuje.

zhp3„Hasło Czuwaj (...) to pobudka, ostrzeżenie: oznacza gotowość ducha do pracy nieustannej...” Autor powyższych słów to jedna z najważniejszych osób w historii polskiego harcerstwa. Ksiądz Kazimierz Lutosławski, bo o nim mowa, był prekursorem skautingu w Polsce, wychowawcą młodzieży, społecznikiem i intelektualistą zaangażowanym w budowę Niepodległej Polski. Jego zasługi dla ruchu harcerskiego trudno streścić jedynie w słowach „współtwórca harcerstwa”. Był on w istocie kimś więcej. Należał do grona tych harcerskich organizatorów, którzy nadali polskiemu harcerstwu swoistą tożsamość.

Krzyż harcerskiMuzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza w dniu 9 marca 2012 r. o godz. 14:00 na otwarcie wystawy Początki ruchu skautowego na ziemiach polskich - Harcerskie Dekady.
Wystawa upamiętnia 100. rocznicę powstania krzyża harcerskiego, którego twórcą był pochodzący z Drozdowa ksiądz Kazimierz Lutosławski.
Podczas uroczystego otwarcia gawędę na temat historii krzyża harcerskiego opowie hm. E. Stefanowicz z Drużyny Weteranów Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej.
Wystawa zorganizowana we współpracy z Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Hufcem Nadnarwiańskim ZHP im. Adama Chętnika w Łomży oraz Drużyną Weteranów Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej.
Zrealizowano przy wsparciu finansowym BTS Szymańscy

Drogi do Niepodległej - wystawaZ okazji 93. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości Muzeum Przyrody w Drozdowie prezentuje wystawę historyczną „Drogi do Niepodległej”.

4 listopada, w przededniu Święta Niepodległości, w obecności władz samorządowych, przedstawicieli oświaty i młodzieży szkolnej, nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy przez Starostę Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego oraz dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie Annę Archacką. Swoją obecnością otwarcie wystawy zaszczycili m. in. poseł na Sejm RP pan Lech A. Kołakowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Drozdowie pani Irena Przybylak wraz z uczennicami i uczniami szkoły, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakowie pan Bogdan Zalewski, właściciel hurtowni BTS w Łomży pan Bernard Szymański, Elżbieta Gosk - główny specjalista ds. oświaty, kultury, sportu w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży.

Additional information