MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Krzyż harcerskiMuzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza w dniu 9 marca 2012 r. o godz. 14:00 na otwarcie wystawy Początki ruchu skautowego na ziemiach polskich - Harcerskie Dekady.
Wystawa upamiętnia 100. rocznicę powstania krzyża harcerskiego, którego twórcą był pochodzący z Drozdowa ksiądz Kazimierz Lutosławski.
Podczas uroczystego otwarcia gawędę na temat historii krzyża harcerskiego opowie hm. E. Stefanowicz z Drużyny Weteranów Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej.
Wystawa zorganizowana we współpracy z Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Hufcem Nadnarwiańskim ZHP im. Adama Chętnika w Łomży oraz Drużyną Weteranów Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej.
Zrealizowano przy wsparciu finansowym BTS Szymańscy

Additional information