MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

100-0006 IMG 2Już niebawem, w piątek 12 października o godzinie 13 w sali wystaw czasowych  Muzeum nastąpi uroczysta inauguracja wystawy pt. "Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas... Internowani w latach 1944–1947".  Jest to wystawa historyczna poświęcona losom polskich patriotów represjonowanych przez władze sowieckie w latach 1944-1947. Ekspozycja czasowa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku. 
Dzięki prezentowanym materiałom zwiedzający poznają kulisy akcji „Burza” na ziemiach północno-wschodnich, następnie aresztowania i internowania żołnierzy AK, liczebność transportów i rozmieszczenie obozów NKWD w ZSRR, w których więziono internowanych Polaków.

Mimo iż wystawa poświęcona jest ogółowi represji na obywatelach polskich, nie zabrakło też zwrócenia uwagi na osobiste przeżycia prześladowanych. Przybliżona jest tu m.in. historia rodziny dramaturga, Tadeusza Słobodzianka. Wystawa zawiera również wzmiankę o Obławie Augustowskiej – akcji przeprowadzonej przez oddziały NKWD i UB w lipcu 1945 r., w wyniku której zaginęło ok. 600 mieszkańców Puszczy Augustowskiej. Końcowe panele poświęcone są repatriacji internowanych do kraju.

Wykład wprowadzający wygłosi dr Łukasz Lubicz-Łapiński.


Wystawa powstała w dużej mierze na podstawie materiałów pochodzących ze zbiorów prywatnych.
Serdecznie zapraszamy

100-0005 IMG 2


Organizatorzy: Muzeum Przyrody w Drozdowie,  Oddziałowe Biuro Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

IPN_logo     mpd_logo 


Patroni medialni:

radionadzieja_logo logo_skorpion logo_l24_m

 

Additional information