MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Fundacja Sztuk i Dialogu

zaprasza na

Dzień ziół narwiańskich

14 sierpnia 2021 roku w parku Muzeum Przyrody - Dworze Lutosławskich  w Drozdowie, godz. 11.00

Plakat A3 2021

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego

logo Fundusz Patriotyczny

 

Muzeum otrzymało dofinansowanie wniosku w ramach programu INSTYTUTU DZIEDZICTWA MYŚLI NARODOWEJ IM. ROMANA DMOWSKIEGO I IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO FUNDUSZ PATRIOTYCZNY - EDYCJA 2021 WOLNOŚĆ PO POLSKU, Priorytet II, pod nazwą: Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich - przywracanie blasku dworowi.

Przyznane zostały środki finansowe Instytutu pochodzące z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie: 600 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 834 112,00 zł, wkład własny w kwocie  234.000 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie to jest częścią projektu zmierzającego do powstania „Muzeum Rodziny Lutosławskich i Romana Dmowskiego – Ośrodka Historyczno-Przyrodniczego w Drozdowie".

W ramach wniosku w 2021 r. przygotowana będzie dokumentacja projektowa architektoniczna, branżowa i aranżacji wystaw; wykonany remont elewacji willi oraz zrealizowany zakup i montaż windy wraz z robotami związanymi z montażem.

 

logo instytut dziedzictwa myśli narodowej

 

Logo MKDNiS

IMG 4566

Koncert kończący XXVIII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża wypełniły przeboje wokalne ze światowego repertuaru operowego, operetkowego i musicalowego oraz muzyka instrumentalna. Wykonawcami byli artyści z odległych stron, ale zaprezentowali się również z sukcesem lokalni muzycy-wirtuozi: trio akordeonowe Art Of Trio oraz Laura Narolewska, utalentowana wychowanka Studia Wokalnego ROK.

tenor Jacek Szymański

Rozpoczął się XXVIII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża. 3 lipca 2021 roku, w parku Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie, nastąpiła jego uroczysta inauguracja – koncert zatytułowany „Oblicza miłości”. W programie koncertu znalazły się znane arie, ale nie zabrakło też poezji i mniej popularnych utworów. Wykonali je soliści znani doskonale festiwalowej publiczności: tenor Jacek Szymański, bas Dariusz Wójcik i pianista Rafał Lewandowski. Festiwal otworzyła Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska.

001

W poniedziałek 28 czerwca, w dniu w którym przypadła 102. rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego sygnowanego z ramienia odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej przez Ignacego Jana Paderewskiego oraz Romana Dmowskiego, w drozdowskim Muzeum odbyło się spotkanie poświęcone tej ważnej historycznej rocznicy oraz planom rozszerzenia formuły funkcjonowania instytucji. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich i samorządowych, pracownicy instytucji kultury, administracji i oświaty, przedstawiciele wojska, policji oraz marynarki wojennej jak również działacze stowarzyszeń społecznych oraz reprezentująca potomków rodziny Lutosławskich Marta Niklewicz-Dworak.

IMG 3316

Wspomnienia o Lutosławskich słyszane z ust potomków są zawsze ciekawym doświadczeniem zainteresowanych historią tej rodziny. Tak było też 11 czerwca 2021 r., kiedy Muzeum odwiedziła wnuczka ostatniej dziedziczki Drozdowa, Marii Niklewicz – Marta Dworak oraz jej córka, Julia Waszczuk.

Okładka legendy drozdowskie

Do oferty wydawniczej drozdowskiego Muzeum dodaliśmy długo wyczekiwaną publikację. Tym razem jest to zbiór legend i opowieści z życia Drozdowa i okolic w XIX i XX w. Wydawnictwo dedykujemy dzieciom i młodzieży, ale jak to bywa z legendami sięga po nie czytelnik niezależnie od wieku, a raczej kierując się zainteresowaniem niecodziennymi zdarzeniami i ich wyjaśnieniem.

O wielu miejscowościach czy leśnych uroczyskach mających swoje osobliwości nieraz snuto opowieści. Przekazywane z ust do ust nabierały kolorytu lub go traciły, a utrwalały się te, które uznawano za bardziej ciekawe i wartościowe. Jednakże są szczególne miejsca, a wśród nich Drozdowo, dawniej zamożny majątek ziemski, wieś gminna, a po dziś dzień siedziba parafii, gdzie wystąpiły niezwykłe warunki do narodzin niejednej legendy, a może i ludycznego przybrania autentycznej historii.

Zapraszamy do lektury po raz pierwszy zebranych i opublikowanych legend i opowieści drozdowskich. Mamy nadzieję, że te nadnarwiańskie perły – jak nazwał je jeden z opowiadających – zaciekawią Czytelników i skłonią do refleksji o roli wyobraźni w procesie poznawania społeczeństwa i przyrody. Zachęcą też do przemyśleń nad tym, ile rzeczywistości jest w tym, czego doświadczamy, a ile fikcji, gdzie kończy się realizm, a zaczyna działanie wyobraźni.

Teren Muzeum

Miesiące takie jak maj i czerwiec w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie są tradycyjnie miesiącami wzmożonego ruchu wycieczek szkolnych. W roku bieżącym drozdowska instytucja również gości przedszkola, uczniów szkół podstawowych oraz młodzież szkół średnich. W związku z sytuacją pandemiczną zwiedzanie wygląda nieco inaczej niż w latach poprzednich, a goście są zobowiązani do przestrzegania wytycznych sanitarnych.

Wycieczka do muzeum to głównie poznawanie ekspozycji przyrodniczych i historycznych, świata dawnego dworu, flory i fauny ze szczególnym naciskiem na Dolinę Narwi i Kotlinę Biebrzańską, jak również podwodnego świata jezior i rzek pięciu kontynentów. Ale nie tylko. Grupy korzystają także z zajęć edukacyjnych takich jak terenowa gra pod nazwą „Zabawa w tropicieli”. Polega ona na poszukiwaniu drzew w muzealnym parku oraz rozpoznawaniu poszczególnych gatunków. By to wykonywać dzieci otrzymują pomoce naukowe i wskazówki. Ponadto grupy mogą wybrać się na spacer po alejkach parkowych, a w zadaszonej wiacie urządzić ognisko. Są tam ławki i specjalne palenisko do pieczenia kiełbasek. W ten sposób wycieczka do Drozdowa daje możliwość wzbogacenia wiedzy jak również miłego spędzenia czasu przy wykorzystaniu ładnej pogody i walorów przyrodniczych.

Additional information