MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Teren Muzeum

Miesiące takie jak maj i czerwiec w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie są tradycyjnie miesiącami wzmożonego ruchu wycieczek szkolnych. W roku bieżącym drozdowska instytucja również gości przedszkola, uczniów szkół podstawowych oraz młodzież szkół średnich. W związku z sytuacją pandemiczną zwiedzanie wygląda nieco inaczej niż w latach poprzednich, a goście są zobowiązani do przestrzegania wytycznych sanitarnych.

Wycieczka do muzeum to głównie poznawanie ekspozycji przyrodniczych i historycznych, świata dawnego dworu, flory i fauny ze szczególnym naciskiem na Dolinę Narwi i Kotlinę Biebrzańską, jak również podwodnego świata jezior i rzek pięciu kontynentów. Ale nie tylko. Grupy korzystają także z zajęć edukacyjnych takich jak terenowa gra pod nazwą „Zabawa w tropicieli”. Polega ona na poszukiwaniu drzew w muzealnym parku oraz rozpoznawaniu poszczególnych gatunków. By to wykonywać dzieci otrzymują pomoce naukowe i wskazówki. Ponadto grupy mogą wybrać się na spacer po alejkach parkowych, a w zadaszonej wiacie urządzić ognisko. Są tam ławki i specjalne palenisko do pieczenia kiełbasek. W ten sposób wycieczka do Drozdowa daje możliwość wzbogacenia wiedzy jak również miłego spędzenia czasu przy wykorzystaniu ładnej pogody i walorów przyrodniczych.

Additional information