MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Obchody

2 stycznia 2022 roku w 83. rocznicę śmierci oddano hołd jednemu z architektów niepodległej Polski – Romanowi Dmowskiemu. Lider endecji ostatnie miesiące życia spędził w drozdowskim dworze (obecnie siedziba muzeum) pod troskliwą opieką bliskich przyjaciół – małżeństwa Marii i Mieczysława Niklewiczów. Maria była córką Sofii i Wincentego Lutosławskich, którzy poznali Dmowskiego w roku 1900 w Krakowie. Tam narodziła się, jak się miało okazać dozgonna, znajomość przedstawicieli rodu z Drozdowa z liderem endecji, a Dmowski został ważną postacią dla trzech pokoleń Lutosławskich, w tym najmłodszego pokolenia, które w roku 1939 wkraczało w dorosłość. Do niego należała między innymi Maria Wiktoria Niklewiczówna (córka wspomnianej Marii Niklewiczowej), która wraz z artystą-rzeźbiarzem Janem Wleciałem pobrała odlew do maski pośmiertnej Dmowskiego – praktykowanej kiedyś formy upamiętnienia wybitnych postaci. Właśnie tę mosiężną maskę, zapis ostatnich chwil Romana Dmowskiego, można zobaczyć w muzeum.

Karta z życzeniami

Karta z życzeniami

13 grudnia pod egidą Starostwa Powiatowego w Łomży oraz białostockiego Oddziału IPN odbyły się  w Muzeum uroczystości ku pamięci grudnia 1981. Po złożeniu kwiatów przy tablicy upamiętniającej Romana Dmowskiego przez przedstawicieli władz powiatowych, wojewódzkich i białostocką delegację IPN oraz wojskową garnizonu łomżyńskiego obchody kontynuowano w salonie dworskim. Jako pierwszy zabrał głos starosta łomżyński Lech Marek Szabłowski, a po nim wystąpili prelegenci oddziałowi IPN. Dr hab. Krzysztof Sychowicz opowiedział o stanie wojennym w województwie łomżyńskim, a dr Bożena Koszel-Pleskaczuk o inteligentnych obozach internowania. Po prelegentach głos zabrał wicestarosta łomżyński Maria Dziekońska, która poinformowała o powiatowej akcji zbierania materiałów dokumentujących stan wojenny z lat 1981-1983. Następnie wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś odwoływał się do łomżyńskich miejsc pamięci upamiętniających stan wojenny, w śród których wymienił tablicę pamiątkową w łomżyńskiej katedrze, krzyż solidarności na ulicy Poznańskiej oraz rondo im. Solidarności, gdzie według koncepcji ma spocząć dedykowany obelisk. Na zakończenie głos zabrał bp łomżyński ks. dr Tadeusz Bronakowski i za głosem przedmówców podkreślał znaczenie solidarności w stanie wojennym, jak i pamięci o niej obecnie wyrażanej w geście dialogu i poszanowania drugiego człowieka.

Treść wystąpień została wzbogacona przez inaugurację wystawy IPN o stanie wojennym w Polsce. Rolapowa prezentacja będzie gościć we wnętrzu Muzeum do końca roku.

 

 • DSC04490
 • DSC04492
 • DSC04494
 • DSC04497
 • DSC04499
 • DSC04501
 • DSC04503
 • DSC04504
 • DSC04509
 • DSC04510
 • DSC04511

 

fot. Marcin Rydzewski

IMG 5799

Wzorem lat ubiegły odbyły się obchody Święta Niepodległości w drozdowskim Muzeum. 11 listopada o godzinie 12.30 rozbrzmiały dźwięki Mazurka Dąbrowskiego, a następnie starosta łomżyński Lech Marek Szabłowski powitał przybyłych gości i przypomniał o polskiej drodze do niepodległości. Zaraz po nim przemawiał wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś, który przypominając trud minionych czasów mówił, że niepodległość nie jest wartością stałą i każde z pokoleń winno żyć świadome tej prawdy.

W ramach obchodów Święta Niepodległości w Muzeum Przyrody - Dworze Lutosławskich odbyła się inscenizacja spektaklu „Ścieżka obok drogi” w wykonaniu Beaty Antoniuk.

Salonowa prezentacja powieści biograficznej Kazimiery Iłłakowiczówny opisującej pamięć po marszałku Józefie Piłsudskim przesycona osobistymi refleksjami pisarki stała się kanwą przedstawionej narracji aktorki na co dzień związanej z Teatrem Lalki i Aktora w Łomży. Ekspozycyjna oprawa i fortepianowy akompaniament z repertuarem wpisanym w przedstawiane wydarzenia przeniosły widzów w realia okresu międzywojennej Rzeczypospolitej. Jednak największy ciężar odtwórczy i jednocześnie centrum przekazu spoczął na interpretacji aktorskiej, w której Beata Antoniuk czuła się doskonale. Gestem, barwą głosu i tempem narracji scenicznej wyrażała najbardziej głębokie zwierzenia spośród refleksji spisanych przez osobistą sekretarkę Ministra Spraw Wojskowych.

sciezka obok drogi banner

Zapraszamy do udziału w spektaklu - czytania performatywnego pt. "Ścieżka obok drogi" autorstwa Kazimiery Iłłakowiczówny w wykonaniu Beaty Antoniuk, przy akompaniamencie Bogdana Szczepańskiego - 10 listopada, godz. 13:00 w siedzibie Muzeum. Książka pt. "Ścieżka obok drogi" ukazuje symboliczny sposób myślenia autorki o roli, jaką pełniła przy swoim zwierzchniku - Józefie Piłsudskim. Tak jak często trasa ścieżki krzyżuje się z główną drogą, tak losy życiowe poetki zostały splecione z losami Marszałka. Autorka swoje wspomnienia pisze niezwykle ciepło, dając odbiorcy obraz swoich przeżyć podczas codziennej pracy.

Autor koncepcji: Jarosław Antoniuk, scenografia: Przemysław Karwowski.

Spektakl jest zakończeniem projektu „Podlaskie Zasilane Kulturą” realizowanego przez Teatr Lalki i Aktora w Łomży.

 podlaskie zasilane kultura

IMG 5597

W dniu 23 października 2021 r. w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich  w Drozdowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu na komiks „Wiązówka błotna – niedoceniany przyjaciel” organizowanego przez Fundację Sztuk i Dialogu. Konkurs był adresowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego znajdujących się w miejscowościach położonych w pobliżu Narwi.

Muzeum realizuje projekt „Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie” dofinansowany przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 mln. zł. Środki na ten cel pozyskał Powiat Łomżyński. Całkowita wartość zadania wynosi 4,6 mln. zł.

Projekt obejmuje utworzenie nowej instytucji kultury w miejsce istniejącej, która będzie prezentować historię życia i działalności Romana Dmowskiego oraz Rodziny Lutosławskich i dotychczas prezentowane walory przyrodnicze Doliny Narwi; modernizację Dolnego Dworu – etap. I (przebudowa wnętrz, dostosowanie do nowych funkcji, wyposażenie w niezbędną infrastrukturę) oraz budowę nowej przestrzeni dla wystaw przyrodniczych, które zostaną przeniesione.

loga

Wiązówka bł. Fot. Piotr Tałałaj

Lista osób nagrodzonych w konkursie plastycznym na komiks

„Wiązówka błotna – niedoceniany przyjaciel”

 

Nagrody: 

 1. Ida Bajno - Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży, opiekun - Anna Bureś
 2. Liliana Mroczkowska - SP w Rakowie-Boginiach, opiekun – Olga Zalewska
 3. Weronika Puchalska - SP w Rakowie-Boginiach, opiekun – Olga Zalewska
 4. Aleksandra Nieścier - Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, opiekun - Justyna Kryszpin-Żmuda
 5. Katarzyna Arnister - Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, opiekun - Justyna Kryszpin-Żmuda
 6. Anna Modzelewska – praca samodzielna
 7. Weronika Wiśniewska - Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, opiekun - Justyna Kryszpin-Żmuda

 

Weekend Seniora z Kulturą plakat

Muzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza na weekend seniora z kulturą. Kolejna edycja akcji „60+kultura” odbędzie się 2-3 października 2021 r.

W tych dniach seniorzy będą mogli za symboliczną opłatą 1 zł zwiedzić wystawy Muzeum.

Additional information