MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

13 grudnia pod egidą Starostwa Powiatowego w Łomży oraz białostockiego Oddziału IPN odbyły się  w Muzeum uroczystości ku pamięci grudnia 1981. Po złożeniu kwiatów przy tablicy upamiętniającej Romana Dmowskiego przez przedstawicieli władz powiatowych, wojewódzkich i białostocką delegację IPN oraz wojskową garnizonu łomżyńskiego obchody kontynuowano w salonie dworskim. Jako pierwszy zabrał głos starosta łomżyński Lech Marek Szabłowski, a po nim wystąpili prelegenci oddziałowi IPN. Dr hab. Krzysztof Sychowicz opowiedział o stanie wojennym w województwie łomżyńskim, a dr Bożena Koszel-Pleskaczuk o inteligentnych obozach internowania. Po prelegentach głos zabrał wicestarosta łomżyński Maria Dziekońska, która poinformowała o powiatowej akcji zbierania materiałów dokumentujących stan wojenny z lat 1981-1983. Następnie wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś odwoływał się do łomżyńskich miejsc pamięci upamiętniających stan wojenny, w śród których wymienił tablicę pamiątkową w łomżyńskiej katedrze, krzyż solidarności na ulicy Poznańskiej oraz rondo im. Solidarności, gdzie według koncepcji ma spocząć dedykowany obelisk. Na zakończenie głos zabrał bp łomżyński ks. dr Tadeusz Bronakowski i za głosem przedmówców podkreślał znaczenie solidarności w stanie wojennym, jak i pamięci o niej obecnie wyrażanej w geście dialogu i poszanowania drugiego człowieka.

Treść wystąpień została wzbogacona przez inaugurację wystawy IPN o stanie wojennym w Polsce. Rolapowa prezentacja będzie gościć we wnętrzu Muzeum do końca roku.

 

 • DSC04490
 • DSC04492
 • DSC04494
 • DSC04497
 • DSC04499
 • DSC04501
 • DSC04503
 • DSC04504
 • DSC04509
 • DSC04510
 • DSC04511

 

fot. Marcin Rydzewski

Additional information