MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie, zwany dalej Zamawiającym,
1) zaprasza do złożenia oferty na wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie przygotowanie ekspertyzy technicznej zabytkowej siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie: elewacji zewnętrznej (wraz z balkonami) oraz dachu i obróbek blacharskich w części willowej i dworkowej Muzeum.
4) Przewidywany termin rozpoczęcia zadania: kwiecień 2015.


5) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania w trakcie trwania postępowania bez podania przyczyn.
6) Wymagania dla Wykonawcy:
a) doświadczenie w realizacji zadań, którego treścią jest przedmiot zapytania
b) posiadanie odpowiednich kwalifikacji umożliwiających właściwe wykonanie zlecenia
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
7) Osoba do kontaktu: Barbara Turowska, tel. 86 219-20-81; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8) Do oferty należy dołączyć dokumenty, np. cv, potwierdzające kwalifikacje określone w niniejszym zaproszeniu.
9) Zamawiający dokonując wyboru wykonawcy weźmie pod uwagę oferowaną cenę, a także kwalifikacje i doświadczenie związane z przedmiotem zamówienia określonym w niniejszym zaproszeniu.
10) Miejsce oraz termin składania oferty: oferty (podana cena brutto) należy składać:
a) listownie lub osobiście w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, pokój działu oświatowego
b) faksem 86 219-20-81 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
c) w terminie do dnia 31 marca 2015 r.

Zgłoszenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikowanie danych w mediach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).

Additional information