MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

afisz 2019 03KONCERT Z CYKLU MUZYCZNE WIECZORY U LUTOSŁAWSKICH

ARS CAMERALIS

21 marca 2019 r. (czwartek), godz. 18:30
Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna 38

Kwartet smyczkowy Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży:
CEZARY GÓJSKI - I skrzypce
AGNIESZKA SOBOLEWSKA - II skrzypce
ADRIAN STANCIU - altówka
MONIKA CEKAŁA - wiolonczela

W programie m.in.: W.A. Mozart, J. Haydn, A. Borodin, M. Farias

WSTĘP WOLNY


 

IMG 6793Wnuczka Mariana Lutosławskiego zapisała się w serdecznej pamięci pracowników i gości Muzeum jako niezwykle miła i skromna osoba, aktywnie wspierająca działania muzealne. W pierwszą rocznicę śmierci Pani Krystyny Witkowskiej modlono się za jej duszę podczas Mszy św. w drozdowskim kościele, ufundowanym przez przodków zmarłej i dedykowano koncert kameralny w Muzeum - dawnej siedzibie jej przodków. Koncert wykonały znane w Muzeum artystki zawodowo związane z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Białymstoku: wiolonczelistka Anna Wróbel i Małgorzata Marczyk – pianistka.

Pani Krystyna Witkowska przez kilkadziesiąt lat zbierała pamiątki, dokumenty i informacje na temat swego wybitnego rodu. Popularyzowała wiedzę o Lutosławskich wspólnie z Muzeum włączając się w różnorakie inicjatywy, pełniła funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Honorowej Przewodniczącej Rady Muzeum.

IMG 20190312 114307W dn. 12.03.2019 w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbyło się szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadził Pan Sebastian Górski – ratownik medyczny z Grupy Ratowniczej Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie "Nadzieja" z Łomży. Zostali przeszkoleni wszyscy pracownicy instytucji. Zagadnienia poruszone na szkoleniu to: resyscytacja, zakładanie opatrunków, postępowanie w przypadku omdleń, zadławień, wstrząsów. Pracownicy mieli okazję zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną lecz także praktycznie sprawdzić swoje umiejętności i możliwości na specjalistycznych fantomach. Dziękujemy za przekazanie rzetelnej wiedzy i podzielenie się własnym doświadczeniem.

polish contemporary cover01Album „Błażewicz, Łukaszewski, Czarnecki – Polskie koncerty współczesne” w wykonaniu Marcina Dylli, Pawła Gusnara, Jakuba Jakowicza, Tomasza Strahla i Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży został nagrodzony Fryderykiem 2019 w kategorii „Album Roku. Muzyka Symfoniczna i Koncertująca”.

01Po raz kolejny upamiętniono postać ks. Kazimierza Lutosławskiego popularyzatora idei skautowej na ziemiach polskich w początkach XX w. W dniu dziewiątego marca odbyła się harcerska droga krzyżowa w Drozdowie. Udział w niej wzięli uczestnicy XXVI Ogólnopolskiego Zlotu Druha Szarego Łomża – Drozdowo. Ponad stuosobową grupę harcerzy, którzy przybyli z różnych części Polski, poprowadził o. Jan Bońkowski. Trasa stacji wiodła od siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie, poprzez okalający ją park podworski do kościoła i kończyła się na cmentarzu przy krypcie pod kaplicą rodową Lutosławskich, gdzie znajduje się grób ks. Kazimierza Lutosławskiego. Po uroczystej drodze krzyżowej uczestnicy Zlotu powrócili do Muzeum, gdzie mieli możliwość odpocząć i zjeść posiłek oraz zwiedzić wystawy muzealne. Zapoznawanie z historią miejsca oraz wybitnymi postaciami z rodziny Lutosławskich odbywało się także na trasie szlaku drogi krzyżowej. Wiadomości te przekazywał kustosz Muzeum Marcin Rydzewski.

001Muzeum Przyrody w Drozdowie, dzięki dotacji z RPOWP, wykona remont elewacji zewnętrznej na południowej fasadzie budynku. W ramach robót zaplanowano m.in. położenie nowych tynków i remont dwóch tarasów od strony południowej. Wartość tego projektu to 272,7 tys. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 177,4 tys. zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania: 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, w ramach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”.

Wykonawcą robót jest łomżyńska firma Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski - prace zostały już rozpoczęte.

www logo FE Infrastruktura i Srodowisko rgb 1 Barwy RP 1 Podlaskie logo www UE EFSI rgb 1

zaproszenie 3Muzeum Przyrody w Drozdowie

zaprasza na

koncert kameralny dedykowany śp. Krystynie Witkowskiej w rocznicę śmierci.

Wystąpią artystki zawodowo związane z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Białymstoku:

Anna Wróbel - wiolonczela

Małgorzata Marczyk - fortepian

W programie m. in. A. Piatti, A. Vivaldi, S. Moniuszko, F. Chopin.

17 marca 2019 r. o godz. 18.00

siedziba Muzeum, ul. Główna 38

IMG 6715Koncert zorganizowany w Muzeum przez Filharmonię Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, 23 lutego 2019 roku, wykonali:

MARIUSZ MONCZAK - skrzypce

MIKOŁAJ MONCZAK - skrzypce

WIKTOR SZYMAJDA - fortepian

Porywającą, karnawałową część koncertu poprzedziły wirtuozowsko wykonane utwory z elementami folkloru góralskiego Béli Bartóka, Karola Szymanowskiego, Petro Terpeliuka i Zoltána Kodály'ego. W tej części usłyszeliśmy też duet skrzypcowy, bowiem wraz ze swym znanym ojcem Mariuszem Monczakiem, wystąpił jego syn – uzdolniony 13 letni Mikołaj. Drugą część koncertu wypełniły żywiołowe utwory m. in. takie jak „Dance Villageoise” kanadyjskiego kompozytora Claude'a Champagne'a, tańce węgierskie Johannesa Brahmsa czy „Czardasz” Vittorio Montiego.

Wyjątkowo emocjonalnie w dworze Lutosławskich zabrzmiał utwór „Recitativo e arioso” na skrzypce i fortepian, dedykowany Witoldowi Lutosławskiemu w niedawną 25 rocznicę śmierci kompozytora. Mariusz Monczak miał okazję poznać osobiście kompozytora i ma to dla niego wielką wartość.

Muzyczne wieczory2Zapraszamy na koncert kameralny Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego z cyklu „Muzyczne wieczory u Lutosławskich”

Góralski Karnawał

Wykonawcy:

MARIUSZ MONCZAK - skrzypce

MIKOŁAJ MONCZAK - skrzypce

WIKTOR SZYMAJDA - fortepian

W programie m.in.: B. Bartok, K. Szymanowski, G. Dinicu, V. Monti

23 lutego 2019 r. (sobota), godz. 18:00
Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna 38

WSTĘP WOLNY


 

fot A CwalinaAndrzej Cwalina w historii Muzeum zajmuje znaczące miejsce - podczas tworzenia przez Andrzeja Chyla placówki, podjął się przygotowania według własnego projektu aranżacji stałej ekspozycji przyrodniczej. Dzięki trafionym pomysłom i zaangażowaniu, wystawy przygotowywane w warunkach różnorakich braków, udały się zdecydowanie – dostały nagrodę Ministra Kultury i Sztuki.

Additional information