MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

IMG 5799

Wzorem lat ubiegły odbyły się obchody Święta Niepodległości w drozdowskim Muzeum. 11 listopada o godzinie 12.30 rozbrzmiały dźwięki Mazurka Dąbrowskiego, a następnie starosta łomżyński Lech Marek Szabłowski powitał przybyłych gości i przypomniał o polskiej drodze do niepodległości. Zaraz po nim przemawiał wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś, który przypominając trud minionych czasów mówił, że niepodległość nie jest wartością stałą i każde z pokoleń winno żyć świadome tej prawdy.

Po przemowach nastąpiło składanie kwiatów pod tablicą pamięci dedykowaną mężowi stanu Romanowi Dmowskiemu, który mieszkał w Drozdowie w ostatnich miesiącach życia i zmarł 2 stycznia 1939 r. Wieńce i kwiaty złożyli: łomżyński starosta Lech Marek Szabłowski i wicestarosta Maria Dziekońska oraz radni powiatowi Tadeusz Góralczyk i Adam Zaczek; wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś wraz z radnym sejmiku wojewódzkiego Piotrem Modzelewskim; Józef Babiel reprezentujący Urząd Miasta Łomża oraz Zygmunt Zdanowicz prezes TPZŁ; łomżyńskie służby mundurowe pod przewodnictwem podinspektor Joanny Tatko zastępcy naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku; Delegacja 18 Pułku Logistycznego, Wojskowej Komendy Uzupełnień, 13 Batalionu Lekkiej Piechoty w Łomży na czele z dowódcą garnizonu płk. Pawłem Gałązką; ppłk Ryszard Matuszewski prezes Związku Żołnierzy WP; hm. Wiesław Domański komendant Hufca Nadnarwiańskiego ZHP w Łomży; Krzysztof Święcki dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych; Mariusz Sachmaciński dyrektor ŁPKDN; dr Agnieszka Muzyk dyrektor OKE w Łomży; prof. Krzysztof Sychowicz w imieniu IPN Oddział Białystok.

Wartę przy tablicy pamięci, miejscu składania kwiatów, zaciągnęli łomżyńscy żołnierze i harcerze oraz poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Drozdowie.

 

 • IMG_5799
 • IMG_5813
 • IMG_5815
 • IMG_5825
 • IMG_5829
 • IMG_5832
 • IMG_5836
 • IMG_5838
 • IMG_5844
 • IMG_5849
 • IMG_5850
 • IMG_5852
 • IMG_5853
 • IMG_5854
 • IMG_5855
 • IMG_5860

 

Additional information