MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

  okadka

 Reprint wydany w roku 2023, ISBN reprintu: 978-83-968599-0-7

Okładka twarda

Cena: 65 zł

 „Pan Roman. Wspomnienia o Romanie Dmowskim” Marii Niklewiczowej to świadectwo o jednym z najważniejszych polskich polityków w wieku XX, postaci bez której nie można mówić o pełnym zrozumieniu dziejów naszego kraju. Autorka była członkinią zacnego ziemiańskiego rodu, córką Sofii i Wincentego Lutosławskich, hiszpańsko-polskiego małżeństwa zaprzyjaźnionego z Dmowskim. „Pana Romana” poznała jako młoda dziewczyna w Krakowie. Książka opowiada historię tej przyjaźni, od „lat krakowskich”, czyli przełomu wieków XIX i XX, aż po ostatnie miesiące życia Dmowskiego w Drozdowie, majątku Lutosławskich, własności Marii Niklewiczowej i jej męża Mieczysława (nota bene bardzo dobrego przyjaciela Dmowskiego). To właśnie w tej nadnarwiańskiej miejscowości, w uroczym dworku będącym dziś siedzibą muzeum, Roman Dmowski zmarł 2 stycznia 1939 roku. Maria Niklewiczowa podczas trudnych lat II wojny światowej podjęła decyzję, by zostawić przyszłym pokoleniom trwały ślad tych przyjacielskich i ideowych związków. Tak powstały wspomnienia, które przez wiele lat były znane tylko nielicznym. Dopiero w latach 70. XX wieku trafiły do zbiorów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W roku 2001 zostały wydane po raz pierwszy przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku, obecnie Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – filię Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Przypominamy w formie reprintu właśnie to jedyne wydanie, albowiem jest wykonane wzorcowo, zarówno pod względem redakcyjnym i edytorskim jak również jeśli chodzi o opracowanie naukowe. Ostatni aspekt jest efektem pieczołowitej i stojącej na wysokim poziomie merytorycznym pracy historyka Tomasza Witucha.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego

loga

Additional information