MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Wiązówka błotna Fot. Piotr Tałałaj

Fot. Piotr Tałałaj - Wiązówka błotna

 

Plastyczny konkurs na komiks

„Wiązówka błotna – niedoceniany przyjaciel”

  

REGULAMIN KONKURSU

 

  1. Organizator konkursu: Fundacja Sztuk i Dialogu z siedzibą w Jedwabnem

Konkurs jest częścią projektu dotyczącego roślin leczniczych w Dolinie Narwi. 

  1. Uczestnicy: w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miejscowości leżących w pobliżu Narwi z województwa podlaskiego.
  1. Tematyka i cel konkursu

Tematem konkursu jest wiązówka błotna. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na tę roślinę i przypomnienie jej cennych właściwości leczniczych. Chcemy, aby dzieci przy okazji poznawania ziołolecznictwa, rozwijały swą spostrzegawczość, kształtowały emocjonalny stosunek z przyrodą oraz uczyły się poszanowania dla otaczających je pospolitych roślin, często kojarzonych tylko jako uciążliwe chwasty. 

Prace powinny reklamować wiązówkę – przedstawiać jej właściwości i zachęcać do różnych  sposobów wykorzystania.

Uwaga! Należy wykorzystać materiały pomocnicze zamieszczone pod regulaminem. Z informacjami tam zamieszczonymi uczestnicy powinni obowiązkowo się zapoznać. 

  1. Warunki uczestnictwa:

- format  prac:  A4- A3, od 1 do 4 scenek komiksowych. W przypadku kilku scenek komiksowych, obrazki powinny składać się na jakąś historię. Zazwyczaj obrazki są zaopatrzone w tekst narratora (z boku) lub wypowiedzi postaci (w dymkach)

- technika dowolna

- jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, autorską pracę

- prace należy podpisać na odwrocie podając czytelnie: imię i nazwisko autora, wiek i klasa, nazwę i adres szkoły, telefon i adres e-mail oraz imię i nazwisko opiekuna.

- do prac należy dołączyć oświadczenia RODO (załączniki) podpisane przez nauczycieli oraz wykonawców prac (w przypadku prac dzieci poniżej 16 roku życia załącznik RODO  podpisują rodzice).

  1. Termin i miejsce dostarczenia prac

- pracę należy dostarczyć na adres: Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, Drozdowo, ul. Główna 38; 18-421 Piątnica do 30 września 2021 r.

- prace konkursowe złożone po terminie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie

- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez Organizatora w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych

- nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu

  1. Kryteria oceny prac

Komisja konkursowa oceniać będzie następujące elementy:

- zgodność pracy z tematem konkursu

- oryginalność i czytelność przekazu treści ekologicznej

- staranność wykonania

- wrażenie artystyczne

Rozstrzygnięcia Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie 

  1. Dokładny termin wręczenia nagród i lista osób nagrodzonych zostaną podane na stronie internetowej muzeum www.muzeum-drozdowo.pl w październiku 2021 r. Uroczystość rozdania nagród odbędzie się w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie.  W siedzibie Muzeum będzie też można oglądać wystawę pokonkursową z nagrodzonych, wyróżnionych i zakwalifikowanych na wystawę prac.
  2. Informacji na temat konkursu udziela Barbara Turowska, tel. 86  219-20-81; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu.

Konkurs  plastyczny "Wiązówka błotna – niedoceniany przyjaciel” organizowany jest w ramach zadania „Dzień ziół narwiańskich” dofinansowanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego i Powiat Łomżyński.

 

Załączniki:

1. Regulamin konkursu

2. Oświadczenie – nauczyciele

3. Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka

4. Oświadczenie – uczniowie ukończone 16 lat

5. Zgoda na przesyłanie informacji drogą elektroniczną

 

Additional information