MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie przygotowanie ekspertyzy technicznej zabytkowej siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie: elewacji zewnętrznej (wraz z balkonami) oraz dachu i obróbek blacharskich w części willowej i dworkowej Muzeum.

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na opracowanie i przeprowadzenie w/w postępowania ”, została wybrana oferta Andrzeja Ziętary - Opinie techniczne budynków w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.

Wszystkim oferentom dziękujemy za złożone oferty.

Anna Archacka
Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie

Drozdowo, 01.04.2015 r.

Additional information