MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie procedury
przetargowej wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dotyczącej przedsięwzięcia obejmującego zakup i montaż pieca centralnego
ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymianę rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu i mapy dla celów projektowych została wybrana oferta pani Anny Zarewicz zamieszkałej w miejscowości Kozerki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.

Additional information