Wypełniając obowiązek nałożony na podmioty przetwarzające dane osobowe, wynikający z treści artykułu 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.), przekazujemy Państwu poniższe informacje.

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Muzeum Przyrody w Drozdowie jest w świetle obowiązujących przepisów administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za przetwarzanie posiadanych danych w sposób rzetelny, bezpieczny oraz zgodny z przepisami prawa. Poniższa informacja ma zapewnić, aby cel i sposób przetwarzania był dla Państwa jasny i przejrzysty, a także, abyście Państwo mieli możliwość sprawowania kontroli nad swoimi danymi osobowymi.

Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jaki sposób wchodzimy w ich posiadanie oraz co nas uprawnia do ich przetwarzania?

Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej, Według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, podstawami takimi między innymi są:

  1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

  2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy zawartej z Muzeum Przyrody w Drozdowie (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną);

  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. przetwarzanie danych kontrahentów, pracowników, przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);

  4. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. niezbędność w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Muzeum Przyrody szanuje prywatność użytkownika serwisu muzeum-drozdowo.pl, w tym BIP  bip-drozdowo.pl . Zależy nam, aby każdy kto odwiedza nasze strony internetowe wiedział jak może chronić swoją prywatność. Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

Korzystanie z serwisu muzeum-drozdowo.pl oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności.

Dane mogą być gromadzone jako informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z serwisu poprzez:

- informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz serwisu tj. adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania,

- pliki „cookies” czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis na urządzenie użytkownika odwiedzającego serwis (np. komputer, tablet, smartfon).

Informacje zbierane są w sposób automatyczny i służą do administrowania serwerem i serwisem, zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i serwisu oraz do tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Pliki te ułatwiają także użytkownikom korzystanie z witryny.