MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Ogólnopolskie Dni Akwarystyki w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbyły się 5 i 6 października bieżącego roku. W czasie imprezy ciekawe prelekcje wygłosili przedstawiciele uczelni wyższych, instytucji, mediów, firm, stowarzyszeń oraz forów z branży akwarystycznej.

W sobotę wygłoszonych zostało kilka interesujących wykładów na temat ryb, płazów i bezkręgowców wodnych. Pierwsza prelekcja autorstwa Teresy Grużewskiej (Muzeum Przyrody w Drozdowie) dotyczyła stosowania roślin lądowych w akwarystyce. Julia Stojak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) omówiła płazy jako niedocenioną gromadę zwierząt. Podczas swojego wystąpienia Robert Kiercul zaprezentował projekt dotyczący współpracy Sekcji Akwariusze z dziećmi i młodzieżą w ramach promocji i rozwoju akwarystyki w szkołach oraz placówkach oświatowo-wychowawczych leżących na terenie naszego kraju. Omówił również wszelkie formy współpracy białostockich akwarystów z osobami z niepełnosprawnością. Mariusz Sachmaciński (Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi) wygłosił prelekcje na temat Doliny Narwi oraz zwierząt i roślin w niej występujących.

 

Uczestnicy Dni Akwarystyki udali się na wycieczkę do Nowogrodu i Szablaka, gdzie znajdują się nadnarwiańskie schrony wojenne z 1939 roku. Podczas wyprawy Mariusz Sachmaciński opowiedział gościom o walkach jakie toczyły się na tych terenach w czasie Kampanii Wrześniowej. Uczestnicy wyprawy zapoznali się z walorami przyrodniczymi i historycznymi naszego regionu. Wysłuchali wielu ciekawych opowieści na temat Kurpiowszczyzny oraz północno-wschodniego Mazowsza.

Po wycieczce wygłoszona została kolejna prelekcja. Wystąpienie autorstwa Oliwii Gałek, Rafała Frankowskiego, dra Witolda Strużyńskiego (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) dotyczyło inwazyjnego małża Corbicula fluminea występującego w polskich wodach.

Po wystąpieniu zorganizowany został panel dyskusyjny, na którym poruszono kwestie związane z funkcjonowaniem polskiej akwarystyki. W czasie dyskusji rozmówcy zgłaszali swoje sugestie odnośnie kalendarza imprez akwarystycznych na rok 2020.

Wieczorem w parku muzealnym odbyło się spotkanie integracyjne przy ognisku. Jednym z jego elementów był występ Kapeli Kurpiowskiej z Łomży. W czasie koncertu pod fachowym okiem muzyków goście mogli tańczyć, śpiewać, czy oglądać instrumenty muzyczne z regionu.

W niedziele odbyły się kolejne prelekcje. Jacek Amrożkiewicz (Gupikowa Laguna) zaprezentował różne sposoby przeciwdziałania chorobom ryb akwariowych. Rafał Maciaszek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) omówił inwazyjne gatunki raków występujących w Polsce. Pelegent opowiedział również rybach egzotycznych pływających w warszawskich zbiorniach wodnych, do których wpuszczone zostały w wyniku nieprzemyślanych działań akwarystów. Dr Paweł Czapczyk (Magazyn Akwarium) zaprezentował książkę swego autorstwa pt. „Terrarium. Największe polskie kompendium terrarystyczne. Zwierzęta, rośliny, wyposażenie i aranżacje”. Rafał Szuplewski (TROPICAL Tadeusz Ogrodnik) omówił stosowanie probiotyków w codziennej hodowli ryb akwariowych. Marcin Rydzewski (Muzeum Przyrody w Drozdowie) opowiedział o swojej wizycie w Litewskim Domu Morza w Kłajpedzie.

W godzinach popołudniowych odbył się konkurs wiedzy akwarystycznej. Nagrody konkursowe ufundowały firmy z branży zoologicznej. Uczestnicy konkursu hojnie obdarowani zostali urządzeniami i preparatami akwarystycznymi tj. filtry, grzałki, pokarmy, nawozy, witaminy.

Jak co roku „XI Ogólnopolskim Dniom Akwarystyki w Muzeum Przyrody w Drozdowie” towarzyszyła czasowa wystawa akwarystyczno-terrarystyczna. Forum Arowana.pl zaprezentowało stoisko z płaskobokami. Lódzkie Stowarzyszenie Akwarystów i Terrarystów przygotowało wystawę z żółwiem żółtolicym i pająkami. Forum Akwariumonline.pl wystawiło paludaria z bojownikami oraz akwaria z wężogłowami. Sekcja Akwariusze zaaranżowała zbiornik, w którym podziwiać można było różne gatunki ryb karpiowatych z Azji. Forum Wawarium przygotowało stoisko z akwarium w stylu retro, starymi czasopismami oraz sprzętem akwariowym. Leszek Boczkowski wystawił żółwia północnoamerykańskiego Sternotherus minor minor. Na wystawie zobaczyć można było też inwazyjne gatunki małży żyjących w polskich wodach tj: szczeżuja chińska, Corbicula flumine. Na stoisku TROPICAL Tadeusz Ogrodnik zaprezentowana została oferta handlowa firmy ze szczególnym uwzględnieniem pokarmów dla ryb akwariowych.

Muzeum Przyrody w Drozdowie podczas XI edycji Dni Akwarystyki gościło liczne grono akwarystów i miłośników przyrody z różnych regionów Polski. Byli wśród nich przedstawiciele uczelni wyższych, stowarzyszeń i forów akwarystycznych oraz firm z branży akwarystycznej. Nasza placówka również uczestniczy w tego rodzaju imprezach akwarystycznych organizowanych na terenie naszego kraju.

Kolejna, XII edycja Ogólnopolskich Dni Akwarystki w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbędzie się w październiku przyszłego roku.


Zapraszamy!

Galeria zdjęć

Uroczyste otwarcie "XI Ogólnopolskich Dni Akwarystyki w Muzeum Przyrody w Drozdowie" Prelekcja, Teresa Grużewska (Muzeum Przyrody w Drozdowie) -"Roślina dla ryb i akwarysty" Prelekcja, Julia Stojak (SGGW w Warszawie), „Płazy - niedoceniona gromada zwierząt” Wystąpienie, Akwariusze i Goście - „Lubimy mokrą robotę”

Prelekcja, Mariusz Sachmaciński (Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi) - „Narew - kolebką życia” Zdjęcie pamiątkowe uczestników Dni Akwarystyki Zdjęcie pamiątkowe uczestników Dni Akwarystyki Wyprawa terenowa do Nowogrodu. Zwiedzanie schronów nad Narwią z 1939 roku

Prelekcja, Oliwia Gałek, Rafał Frankowski, Witold Strużyński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) - „Inwazyjny małż Corbicula fluminea w wodach Polski” Panel dyskusyjny dotyczący tematów związanych z funkcjonowaniem polskiej akwarystyki Spotkanie integracyjne połączone z ogniskiem w parku muzealnym. Występ Kapeli Kurpiowskiej z Łomży Prelekcja, Jacek Ambrożkiewicz (Gupikowa Laguna) - „Złoty środek na choroby ryb”

 Prelekcja,Rafał Maciaszek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) - „Kraków pod atakiem raków” Prelekcja, Paweł Czapczyk (Magazyn Akwarium) - „Książka o zwierzętach w świecie komercji” Prelekcja, Marcin Rydzewski (Muzeum Przyrody w Drozdowie) - „Litewskie Muzeum Morza w Kłajpedzie w obiektywie Prelekcja, Rafał Szuplewski (TROPICAL Tadeusz Ogrodnik) – Probiotyki w codziennej hodowli ryb akwariowych

Konkurs wiedzy akwarystycznej Uroczyste zamknięcie "XI Ogólnopolskich Dni Akwarystyki w Muzeum Przyrody w Drozdowie" Zamknięcie "XI Ogólnopolskich Dni Akwarystyki w Muzeum Przyrody w Drozdowie" Wystawa czasowa w ramach "XI Ogólnopolskich Dni Akwarystyki w Muzeum Przyrody w Drozdowie"

Wystawa czasowa w ramach "XI Ogólnopolskich Dni Akwarystyki w Muzeum Przyrody w Drozdowie" Wystawa czasowa w ramach "XI Ogólnopolskich Dni Akwarystyki w Muzeum Przyrody w Drozdowie" Zdjęcie uczestników "XI Ogólnopolskich Dni Akwarystyki w Muzeum Przyrody w Drozdowie" Wystawa czasowa w ramach "XI Ogólnopolskich Dni Akwarystyki w Muzeum Przyrody w Drozdowie"

 

Wydarzenie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Sponsorzy:

Herb Gminy Piątnica Logo Hexa Bank Spółdzielczy Logo Województwa Podlaskiego

                        Logo Tropical 

          Logo Aquael   Logo Juwel  Juwel Polska logo

                  logo Zoolek

            logo Fluwal  Logo Badis

                  Logo OSM Piątnica   Logo Łepkowscy

               Logo Karwowscy

                                    Logo Sękacz

         EHEIM logo  Logo firmy IKOLA

Patronat medialny:

    Magazyn Akwarium  Akwa - mania logo

Logo Akwarium on-line

Logo arowana.pl

logo Akwa-Mania

Logo Akwariusze Logo Radio Eska Logo WaWarium.pl

Radio Nadzieja logo

W zasięgu logo

Hikari log

Additional information