MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

003

W dniach 11-12 października odbyła się konferencja „Wincenty Lutosławski i literatura. Estetyczne koneksje – filozofia – recepcja” Białystok – Drozdowo. Główny organizator Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, przy współpracy z Muzeum Przyrody w Drozdowie, drugi dzień konferencji zorganizował w siedzibie Muzeum. Po zwiedzeniu wystaw goście reprezentujący ośrodki naukowe w Lublinie, Krakowie, Toruniu, Olsztynie, Warszawie i Białymstoku wzięli udział w części naukowej, którą prowadziła dr hab. Anna Janicka prof. UwB oraz prof. Grzegorz Igliński UWM w Olsztynie. Duże zainteresowanie wzbudziło spotkanie z dr Hanną Liberą, prawnuczką Wincentego Lutosławskiego, wspominającą rodzinne dzieje. W sesji plenarnej głos zabrał dr hab. Jan Stanisław Ciechanowski z Wydziału „Artes Liberales” UW. Przedstawił wyniki własnych kwerend poświęconych Wincentemu i Sofii Lutosławskim, jakie przeprowadził na terenie Hiszpanii. Wystąpienie to odbyło się pomiędzy prelekcjami drozdowskich muzealników. Adiunkt Tomasz Szymański przedstawił zarys historii rodziny Lutosławskich, twórców kultury i ludzi idei. Kustosz Marcin Rydzewski w swojej prezentacji skoncentrował się na spuściźnie materialnej po Wincentym Lutosławskim w Drozdowie, która stała się inspiracją dla miejscowych badań.

Muzeum Przyrody w Drozdowie otrzymało Nagrodę II stopnia w XXX edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera. Kapituła powołana przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA w Łomży z przewodniczącym prof. Antonim Dudkiem uhonorowała drozdowską placówkę za „umiejętne łączenie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego z ochroną dziedzictwa kulturowego”.

Jest to ważne ogólnopolskie wyróżnienie dla powołanej w 1984 roku instytucji, która zajmuje się dwiema dziedzinami działalności: przyrodą i historią, kultywuje pamięć o historii rodu Lutosławskich i zajmuje się popularyzacją dziejów oraz dorobku twórczego ziemian z Drozdowa jak również ziemiaństwa związanego z regionem, prowadzi działalność wydawniczą, gromadzi zbiory, prowadzi badania naukowe, organizuje konferencje przyrodnicze i historyczne oraz udostępnia zwiedzającym wystawy stałe oraz czasowe stale poszerzając swoją ofertę. Siedziba Muzeum, czyli dworek Lutosławskich jest jedną z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych atrakcji regionu.

Afisz koncertu BELARTE

Zapraszamy na koncert kameralny Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego

z cyklu „Muzyczne wieczory u Lutosławskich”
 
BELARTE

19 października 2019 r. (sobota), godz. 18:30
Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna 38

MARTA MAGDALENA LELEK – skrzypce
MAURICIO SILVA – fortepian
W programie m.in.: F. Schubert. F. Kreisler, F. Chopin, W. Kilar, S. Rachmaninow

WSTĘP WOLNY

Konferencja logo

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową "Wincenty Lutosławski i literatura. Estetyczne koneksje – filozofia – recepcja" Białystok – Drozdowo, 11–12 października 2019.
 
Muzeum Przyrody w Drozdowie jest współorganizatorem przedsięwzięcia.
 
W drugim dniu konferencji 12 października (sobota) w dworze Lutosławskich w Drozdowie odbędzie się sesja wyjazdowa.
 
 
Szczegóły w załączonym poniżej programie:
 

 

W dniu 30 września 2019 r. na zaproszenie Starosty Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego odbyło się w Muzeum Przyrody w Drozdowie. Starostowie spotkali się z Wojewodą Podlaskim Bogdanem Paszkowskim, Marszałkiem Województwa Podlaskiego Arturem Kosickim oraz byłym prezesem Związku Powiatów Polskich Ludwikiem Węgrzynem. Obrady prowadził przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego Bogdan Zieliński - Starosta Wysokomazowiecki. Spotkaniu starostów towarzyszyła ceremonia wręczenia nagród „Bene Meritus” za osiągnięcia w pełnieniu pracy starosty.

 • 001
 • 002
 • 003

 

Fotografia: Inauguracja wystawy

Inauguracja wystawy "Łomżyńskie tradycje prawidłowego myślistwa" odbyła się w Muzeum Przyrody w Drozdowie 20 września. Podczas uroczystego otwarcia wystawy głos zabrali ks. biskup łomżyński Janusz Stepnowski, parlamentarzyści Bernadeta Krynicka i Lech Antoni Kołakowski. Wprowadzeniem do tematu historii powstania łomżyńskich organizacji łowieckich i wystawy były wystąpienia Rafała Chodorowskiego łowczego Okręgu Łomżyńskiego PZŁ, emerytowanego łowczego Jerzego Włostowskiego oraz Andrzeja Rumińskiego (Koło Łowieckie "Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej") i Michała Zaleskiego (Koło Łowieckie "Sokół" Łomża). Po wystawie oprowadzał autor Marcin Rydzewski, kustosz Muzeum.

21 września 2019 roku, w Muzeum Przyrody w Drozdowie, odbyło się jedno z wydarzeń VII Europejskiego Festiwalu Filmowego i Sztuk Wszelakich „Łomża JA i TY”. Ideą wydarzenia jest integracja i zbliżanie ludzi poprzez wspólne przeżywanie treści prezentowanych filmów – które są głównym nurtem Festiwalu oraz koncertów, spektakli teatralnych i wystaw plastycznych.

Logo baner Weekend Seniora

Muzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza na weekend seniora z kulturą. Kolejna edycja akcji „60+kultura” odbędzie się 28-29 września 2019 r. W tych dniach seniorzy będą mogli za symboliczną opłatą 1 zł zwiedzić wystawy Muzeum.

Wystawa

Wystawa ŁOMŻYŃSKIE TRADYCJE PRAWIDŁOWEGO MYŚLISTWA poświęcona jest historii skodyfikowanego myślistwa na obszarze pokrywającym się ze współczesnym Okręgiem Łomżyńskim Polskiego Związku Łowieckiego. Na planszach wystawowych przedstawiono treści dotyczące Łomżyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Myślistwa z 1901 r. oraz rozwoju kolejnych organizacji łowieckich w okresie II Rzeczpospolitej. Materiały w gablotach są dopełnienie treści planszy. Wystawa będzie czynna w siedzibie Muzeum do końca bieżącego roku.

Zaproszenie do pobrania w formacie PDF

 

 • 001
 • 003
 • 012
 • 013
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 020
 • 023
 • 025
 • 026
 • 027
 • 030
 • 034
 • 036
 • 037
 • 039
 • 042
 • 044

Additional information