MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

IMG 2179

9 października 2020 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie. Członkowie Rady pod przewodnictwem Sławomira Zgrzywy - Przewodniczącego Rady, wysłuchali skróconych sprawozdań i planów pracy instytucji przedstawionych przez dyrektor Annę Archacką - obszerne otrzymał każdy Członek Rady do indywidualnego zapoznania się już wcześniej - to z uwagi na pandemię koronawirusa.

Oblicza solidarności (logo)

W 40. rocznicę powstania ruchu „Solidarność” jaką w tym roku obchodzimy, Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego w Łomży kolejny tom prestiżowej Serii Glogerowskiej poświęciło fenomenowi polskiego ruchu społecznego, który przyczynił się do obalenia komunizmu oraz solidarności pisanej przez małe „s” rozumianej jako integracja i wzajemna pomoc. Zostały w nim zamieszczone teksty wybitnych polskich historyków, socjologów, antropologów i reprezentantów innych dziedzin humanistycznych, m.in. Stanisława Mocka, Longina Pastusiaka, Ludwika Malinowskiego, Jolanty Skubisz, Jacka Kurka czy Ireny Pospiszyl.

W najnowszym 25. tomie „Stopki” znajduje się także artykuł kustosza Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie Tomasza Szymańskiego zatytułowany „Wyjątkowa Solidarność. Spojrzenie z nieco innej perspektywy”. Jest to dalszy ciąg współpracy w ramach serii, w której co roku w oddzielnej książce są z różnych perspektyw analizowane najważniejsze zagadnienia historii, kultury, polityki i etyki. Wcześniej teksty Tomasza Szymańskiego były publikowane w tomach „Poczucie narodowe, poczucie patriotyczne” (tekst „Dmowski contra Piłsudski, czyli dwa modele patriotyzmu”) oraz „Kmicic czy Wiedźmin? O dialogu międzypokoleniowym” (tekst „Pokolenia w cieniu sprawy niepodległości. Ostatnie trzysta lat”).

Publikacje wraz z najnowszym tomem „Oblicza solidarności” można nabyć poprzez stronę internetową:

 http://www.stopkapress.com.pl/

Artykuł Tomasz Szymańskiego „Wyjątkowa Solidarność. Spojrzenie z nieco innej perspektywy” jest analizą ruchu społecznego który zaktywizował miliony Polaków w kontekście polskiej tradycji narodowej oraz idei politycznych.

Zachęcamy do lektury – artykuł poniżej (format PDF):

Kliknij aby pobrać plik

miniatura - odnośnik do fotogalerii

Inauguracja wystawy rocznicowej pt „Region łomżyński w roku 1920 – w obliczu wojny” miała miejsce w drozdowskim Muzeum 18 września br.  Gości powitała Anna Archacka Dyrektor Muzeum oraz Maria Dziekońska Wicestarosta Łomżyński. Wśród przybyłych byli m.in. potomkowie obrońców z 1920 r. W otwarciu uczestniczyli Pani Maria Konopka z rodziną, wnuczka ochotnika Armii Hallera Franciszka Grzanko oraz Pan Dariusz Młotkiewicz z rodziną, krewny Zenona Kochanowskiego, ochotnika 205 opp poległego pod Miastkowem. Gośćmi otwarcia byli także Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Pan Zygmunt Zdanowicz, Prezes Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” Pan Profesor Ludwik Malinowski oraz Proboszcz Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Drozdowie Ks. Kanonik Aleksander Suchocki. O wystawie opowiadał jej autor Kustosz Muzeum Marcin Rydzewski. Poinformował o niemal dwuletnim czasie powstawania wystawy oraz tematach jakie w tym czasie opracowywał.

okładka książki Aleksander Pieńkowski Wspomnienia 1919-1921Serdecznie zapraszamy do lektury premierowego wydania wojennych wspomnień Aleksandra Pieńkowskiego z Drozdowa. Obejmujące lata 1919-1921 zapiski będziemy publikować na naszej stronie internetowej w zakładce "Poczytaj książkę". Pierwszy rozdział ukaże się w bieżącym tygodniu. A już teraz prezentujemy wprowadzenie do treści publikacji.

 

 

Wprowadzenie

 

            Oddana do państwa rąk publikacja jest drugim dziełem wspomnieniowym Aleksandra Pieńkowskiego. W 2016 roku pod tytułem „Pamiętnik drozdowiaka” Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów opublikowało autobiograficzną historię z lat II wojny światowej. Autor opisał w niej przeżycia z czasów, gdy po raz drugi znalazł się na wojnie, początkowo w roli radzieckiego aresztanta, by następnie jako amnestionowany przejść bliskowschodni szlak II Korpusu Polskiego w 1943 roku. W aktualnie publikowanym tomie zawarte są wcześniejsze wspomnienia dotyczące szlaku bojowego autora z lat 1919-1921. Wówczas wraz z innymi poborowymi z roczników 1896-1897 zmobilizowanymi przez Powiatową Komendę Uzupełnień w Łomży wyruszył na południowy front do Galicji. Wcielony do 38 pp brał udział w walkach w trakcie ofensywy ukraińskiej w 1919 r., a następnie bolszewickiej. 

001

W dniach 2-3 sierpnia 2020 roku w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona 100. rocznicy zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej. Głównymi jej organizatorami byli Instytut Pamięci Narodowej oraz Starostwo Powiatowe w Łomży, a patronami honorowymi Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego. Tytuł „O Niepodległą – kierunek północno-wschodni” wskazywał zakres tematyczny,  w tym wątek szczególnie istotny jakim były wydarzenia rozgrywające się na Ziemi Łomżyńskiej i bohaterska obrona Łomży na przełomie lipca i sierpnia 1920 roku.

Podczas konferencji wygłoszono lub odczytano 14 referatów autorstwa przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Warszawskiego,  Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie, Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku – Delegatury w Łomży oraz historyków niezależnych.

www obchody

Nadmieniamy, że konferencja pt.  „O Niepodległą – kierunek północno-wschodni – 1920” ma charakter zamknięty (transmisja internetowa).

Program konferencji

programRozpoczął się XXVII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża. W piątkowe popołudnie 24 lipca br. w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie nastąpiła jego uroczysta inauguracja – koncert poświęcony św. Janowi Pawłowi II, zatytułowany „Najchętniej grał na bramce”. Festiwal otworzył Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski. Program koncertu obejmował ulubione pieśni i piosenki Karola Wojtyły oraz recytację tekstów związanych z postacią wielkiego Polaka, a wykonali go: Anna Kinga Osior, Jacek Szymański – dyrektor Festiwalu, Dariusz Wójcik i pianista Rafał Lewandowski.

Program do pobrania

Program / zaproszenie do pobrania

 

Izabella Lutosławska WolikowskaIzabella Lutosławska, generałowa Wolikowska (1889-1972) – pisarka, tłumaczka, publicystka – to córka filozofa Wincentego Lutosławskiego i hiszpańskiej literatki Sofii Casanova Lutosławskiej. Jej życie to gotowy scenariusz na film, ale o tym przy innych okazjach…Dziś znamy ją jako autorkę wspomnień „Roman Dmowski. Człowiek, Polak, przyjaciel” oraz opowiadania o 1920 roku „Bolszewicy w polskim dworze”, którego kolejne wydanie planowane jest w roku bieżącym. W latach jej współczesnych rozgłos zdobyła jednak przede wszystkim jako autorka, bardzo poczytnych w tym czasie, powieści m. in. „Andrzej Korecki”, „Córka”, „Małżeństwo Zazy”, „Państwo Bobrowscy”. W przygotowaniu do wydania były też kolejne dzieła: powieść „Tak być musi”, „Podhale”, „Wnuki” – dzieje trzech pokoleń rodziny zniszczone w czasie wojny oraz powieść „Pan Piotr” – której maszynopis został niedawno odnaleziony dzięki zaangażowaniu Krystyny Haertle – wnuczki Haliny Meissner, siostry autorki.

Jak pisze znawczyni twórczości Izabelli Lutosławskiej, prof. Monika Bednarczuk: „Nader pozytywne sądy wywołała Córka, której bohaterka – Zaza, czyli Zofia Barska, dorównywała popularnością protagonistom współczesnych seriali telewizyjnych. „Co to za Zaza, o której dziś po kraju w rozmowach się słyszy, jak o jakiejś powszechnie znanej (...) osobistości?” – pytał Adam Grzymała Siedlecki. Córkę, o której dziś wie wąskie grono badaczy literatury międzywojennej, komplementowano ongiś jako „wybitną”, „piękną i inteligentną”, nawet „najlepszą powieść polską XX stulecia” (!).

Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury tej właśnie powieści. Jej fragmenty (wyd. IV z 1946 r.) będziemy zamieszczać cotygodniowo – dziś rozdział pierwszy! Pozostałe będą zamieszczane w zakładce „Poczytaj książkę”.

 

Międzynarodowy Dzień Muzeów obchodzony corocznie 18 maja, ustanowiony został w Moskwie w 1977 roku, przez Międzynarodową Radę Muzeów  działającą przy UNESCO.

 

To okazja, by zwrócić uwagę społeczeństwu na myśl dewizy Rady:

Muzea są ważnym środkiem wymiany kulturalnej, wzbogacania kultur i rozwoju wzajemnego zrozumienia, współpracy i pokoju między narodami.

Od 1997 roku, w majowy weekend poprzedzający Dzień Muzeów, obchodzona jest też „Europejska Noc Muzeów”, w Polsce zwana Nocą Muzeów. W tym roku przypadła ona na 16 maja i choć zaplanowaliśmy już jej program w naszym Muzeum, nie odbędzie się – tak jak i w innych muzeach – z powodu epidemii koronawirusa. Szkoda, bo bardzo stęskniliśmy się za gwarem Gości, którzy corocznie nas w to święto odwiedzali. Tym serdeczniej zatem życzymy i Gościom, i nam – muzealnikom, abyśmy jak najszybciej mogli zobaczyć się i wspólnie uczestniczyć w imprezach kulturalnych odbywających się w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie.

Additional information