MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Z kolędą w Nowy RokW Pałacu Lutosławskich w Drozdowie znowu zabrzmiały głosy dziecięce...I nie chodzi tu bynajmniej o potomków szlachetnego rodu, ale o dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeziorku, które na zaproszenie dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie – P. Anny Archackiej - dnia 23 stycznia bieżącego roku wystąpiły w bogatym repertuarze rodzimych kolęd i pastorałek.

Właściwie można powiedzieć, że towarzyszyły zgromadzonej publiczności w niesamowitej podróży... Była to podróż szlakiem polskich kolęd i pastorałek, tych tradycyjnych i tych całkiem nowych. Była  to podróż magiczna, bo magiczny jest nastrój Świąt Bożego Narodzenia utrwalonych w kolędzie...

 Była ona niezwykła również dlatego, że wpisała się w  podtrzymywaną w muzeum tradycję śpiewania przez dzieci pieśni religijnych w pałacu, którą kultywowała jeszcze do niedawna ostatnia z Lutosławskich – P. Maria Niklewiczowa ...  Chór Szkolne Słowiki powstał 6 lat temu z inicjatywy P. dyr. Szkoły Podstawowej w Jeziorku, P. H. Chełstowskiej. Specjalizujemy się w organizowaniu wieczornic patriotycznych i kolędowych. Naszą pasją jest śpiewanie całą duszą oraz całym sercem i zarażamy tą pasją wszystkich, których spotykamy na swojej drodze. Naszym marzeniem jest rozśpiewanie jak największej liczby ludzi. Na każdy koncert – a te dotychczas odbywały się głównie w szkołach – przygotowujemy specjalne śpiewniki z wykonywanym repertuarem. Tym razem też były śpiewniki, a w nich zawarte  wszystkie śpiewane w czasie koncertu utwory w kolejności ich śpiewania. Było ich dokładnie 38! Razem z nami kolędowali jako nasi goście specjalni –  uczestnicyWarsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej z siedzibą w Marianowie na czele z kierownikiem P. Zbigniewem Biernackim oraz członek łomżyńskiej grupy wokalnej  Pop Art, prowadzonej przez P. Bernarda Karwowskiego – Dawid Litwiński, który od początku istnienia naszego chóru  aż do ukończenia szkoły podstawowej, należał do niego. Zabrzmiały kolędy i pastorałki w aranżacji Piotra Kai, Kamy Palińskiej oraz Mirosława Żelaznego. A kolędowali z nami zaproszeni goście  w osobach: radnych, dyrektorów instytucji kultury, samorządowców, sponsorów, spośród których należałoby wymienić starostę łomżyńskiego P. Krzysztofa Kozickiego, prezesa Akcji Katolickiej – P. Bernarda Szymańskiego, księdza proboszcza parafii w Piątnicy – ks. Szczepana Dobeckiego, dyrektora SP w Jeziorku – P. Halinę Chełstowską, radnego Rady Gminy w Piątnicy- P. Karola Śmiarowskiego. Wspierali nas także nauczyciele, rodzice chórzystów, ich dziadkowie, krewni, przyjaciele, nasi sympatycy i znajomi. Byli  zaprzyjaźnieni z nami Sybiracy – P. Władysław Łukaszewicz i P. Ryszard Pokropowicz. Byli nawet przedstawiciele mediów. Miało być rodzinnie i nastrojowo. Zdaniem uczestników było. Niepowtarzalna atmosfera łączyła wszystkich obecnych we wspólnym kolędowaniu. A kolędowali ochoczo i z werwą. Salon Dworski „pękał w szwach”... Marzenia jednak się spełniają...

Beata Sejnowska – Runo

Z kolędą w Nowy Rok Z kolędą w Nowy Rok Z kolędą w Nowy Rok Z kolędą w Nowy Rok Z kolędą w Nowy Rok Z kolędą w Nowy Rok Z kolędą w Nowy Rok Z kolędą w Nowy Rok

Additional information