MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Fotografia: Inauguracja wystawy

Inauguracja wystawy "Łomżyńskie tradycje prawidłowego myślistwa" odbyła się w Muzeum Przyrody w Drozdowie 20 września. Podczas uroczystego otwarcia wystawy głos zabrali ks. biskup łomżyński Janusz Stepnowski, parlamentarzyści Bernadeta Krynicka i Lech Antoni Kołakowski. Wprowadzeniem do tematu historii powstania łomżyńskich organizacji łowieckich i wystawy były wystąpienia Rafała Chodorowskiego łowczego Okręgu Łomżyńskiego PZŁ, emerytowanego łowczego Jerzego Włostowskiego oraz Andrzeja Rumińskiego (Koło Łowieckie "Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej") i Michała Zaleskiego (Koło Łowieckie "Sokół" Łomża). Po wystawie oprowadzał autor Marcin Rydzewski, kustosz Muzeum.

Kilkanaście planszy wystawowych oraz eksponaty w gablotach przybliżają odległe tradycje racjonalnego polowania na ziemiach wchodzących w skład obecnego Okręgu Łomżyńskiego PZŁ. Treści te są udokumentowaniem rozwoju gospodarki myśliwskiej mającej na celu zachowanie zwierzostanu. Łomżyńskie tradycje w tym zakresie są pionierskie w skali województwa, a niekiedy i kraju. Wystawa czynna jest do końca roku.

  • IMG_8589
  • IMG_8601
  • IMG_8622
  • IMG_8631
  • IMG_8643

Additional information