MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego

logo Fundusz Patriotyczny

 

Muzeum otrzymało dofinansowanie wniosku w ramach programu INSTYTUTU DZIEDZICTWA MYŚLI NARODOWEJ IM. ROMANA DMOWSKIEGO I IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO FUNDUSZ PATRIOTYCZNY - EDYCJA 2021 WOLNOŚĆ PO POLSKU, Priorytet II, pod nazwą: Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich - przywracanie blasku dworowi.

Przyznane zostały środki finansowe Instytutu pochodzące z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie: 600 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 834 112,00 zł, wkład własny w kwocie  234.000 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie to jest częścią projektu zmierzającego do powstania „Muzeum Rodziny Lutosławskich i Romana Dmowskiego – Ośrodka Historyczno-Przyrodniczego w Drozdowie".

W ramach wniosku w 2021 r. przygotowana będzie dokumentacja projektowa architektoniczna, branżowa i aranżacji wystaw; wykonany remont elewacji willi oraz zrealizowany zakup i montaż windy wraz z robotami związanymi z montażem.

 

logo instytut dziedzictwa myśli narodowej

 

Logo MKDNiS

Additional information