MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kasia Kuklińska

Śp. Katarzyna Kuklińska odeszła 31 marca 2021roku, ale żyć będzie w pamięci osób związanych z kulturą bardzo długo. W Muzeum zapamiętana będzie przede wszystkim jako inicjatorka i współorganizatorka Europejskiego Festiwalu Filmowego i Sztuk Wszelakich „Łomża JA i TY”, którego wydarzenia miały też miejsce w Muzeum. W Drozdowie corocznie odbywało się uroczyste festiwalowe spotkanie z koncertem, wernisażem wystawy, wręczeniem kwiatów czy Anioła osobom wspomagającym organizację Festiwalu.

Pani Kasia – prezes „JA i TY” Stowarzyszenia Ludzi Aktywnie Naznaczonych odwiedzała Muzeum zazwyczaj z artystą fotografikiem Iwo Świątkowskim z „Galerii Kreatywnej”, współorganizatorem Festiwalu. Przyjeżdżała, aby uzgodnić wydarzenia w Muzeum i potem, kiedy już spokojnie mogła podsumować i podziękować za współpracę. Podziwialiśmy, jak z takim małym gronem organizuje tak wielkie przedsięwzięcie kulturalne! Może dlatego, że Pani Kasia miała  charyzmatyczną osobowość, która zachęcała do dobrego działania i współpracy. Z przyjemnością słuchało się jej wypowiedzi – rzeczowych, pełnych wrażliwości i empatii dla innych. Sama niepełnosprawna, była przykładem jak wiele można pomóc ludziom jeśli tylko bardzo się chce i jak bardzo ubogacić mogą siebie ludzie nawzajem. Również poprzez udział w kulturze – wspólne przeżywanie filmów, koncertów, spektakli teatralnych i wystaw plastycznych. Takie właśnie ubogacające były wszystkie imprezy z udziałem Pani Kasi zorganizowane w Muzeum: koncerty Wojciecha Wojciechowskiego i uczniów Mirosława Dziewy, Patrycji Zadroga, Damiana Rosińskiego, wernisaż linorytów Marka Turkota, wystawy fotograficznej „Łowy” autorstwa Sylwestra Nicewicza , ekspozycji obrazów Adama Pikulińskiego „Mój świat i TY”, wystawy fotograficznej „Przestrzeń Nienaruszona” Agnieszki Zielewicz…..

Kasia Kuklińska w Muzeum Przyrody

 

Additional information