MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Krystyna Witkowska wygłasza prelekcję Białe kruki podczas spotkania W kręgu pisarstwa rodziny Lutosławskich w 2014 roku

fot. Krystyna Witkowska wygłasza prelekcję Białe kruki podczas spotkania „W kręgu pisarstwa rodziny Lutosławskich” w 2014 roku

 

Śp. Krystyna Witkowska odeszła w marcu 2018 roku, w wieku 81 lat. Była córką Anny Lutosławskiej i Andrzeja Zalewskiego oraz wnuczką Mariana Lutosławskiego, rozstrzelanego – razem z bratem Józefem, ojcem wybitnego kompozytora Witolda Lutosławskiego – za działalność patriotyczną, w Moskwie w 1918 roku. Nestorka rodu Lutosławskich, z historyczną misją angażowała się w odkrywanie, przywracanie i popularyzację historii swych słynnych przodków. Jako człowiek – chętna do pomocy, zatroskana o innych, z dużym poczuciem humoru i dystansem do siebie. Tak jest zapamiętana i często wspominana Pani Krystyna, obecna nadal w naszych sercach i pamięci.

Dzięki swej pasji i inicjatywie śp. Krystyna Witkowska zgromadziła największe archiwum rodzinne Lutosławskich z którego czerpali wydawcy książek, autorzy tekstów, wystaw, audycji i filmów o tej rodzinie. Z Muzeum związana była od początku jego funkcjonowania, bo już od etapu opracowywania scenariuszy wystaw stałych poświęconych rodzinie Lutosławskich.  Była konsultantką, prelegentką podczas konferencji organizowanych przez Muzeum, współautorką wystaw czasowych tutaj prezentowanych. Przez wiele lat członek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Przyrody w Drozdowie, w którym pełniła funkcję prezesa i wiceprezesa. Za jej prezesury zrealizowano w Drozdowie pierwsze Konkursy Wykonawcze Utworów Witolda Lutosławskiego dla dzieci i młodzieży. Honorowa Przewodnicząca Rady Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie.

Urodziła się w 1937 roku w Warszawie. Z wykształcenia była geofizykiem (ukończyła Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie), zatrudnionym w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Geofizycznych, gdzie pełniła funkcję kierownika Zespołu Magnetycznego. Oprócz pasji związanej z historią swych przodków, miała też drugą – przez wiele lat zbierała dane o inskrypcjach nagrobnych  z Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie, które opublikowała w 2009 roku w książce „Powązki – mówiące kamienie”.

Odznaczona odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Medalem Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego. 

Additional information