MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Okładka

W najbliższych tygodniach na stronie internetowej Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie będziemy publikować kolejne części broszury „Na otwarcie Domu Żołnierza i dziesięciolecie obrony Łomży 1920-1930”, której reprint został wydany w związku z 100. rocznicą wojny polsko-bolszewickiej.

Broszura przedstawia najważniejsze wydarzenie w militarnej historii Ziemi Łomżyńskiej, gdy w roku 1920 na fortyfikacjach w Piątnicy pod Łomżą, rozegrał się jeden z najistotniejszych etapów wojny. Kilkudniowa ofiarna walka na tym odcinku dała polskiej armii cenny czas na utworzenie linii obronnej pod Warszawą i sformowanie wojska do zwycięskiej kontrofensywy, która ruszyła 16 sierpnia 1920 roku. Łomża broniła się dzielnie, a żołnierzy stawiających opór wspierali mieszkańcy miasta oraz okolicznych wsi.

Teraz przedstawiamy część poświęconą budynkowi Domu Żołnierza, który był upamiętnieniem wkładu Ziemi Łomżyńskiej w wojnę roku 1920. Dom Żołnierza znajdował się w Łomży na zbiegu Alei Legionów i ulicy Polowej. Niestety nie dotrwał do naszych czasów.

W kolejnych odcinkach zaprezentujemy zawarte w broszurze wspomnienia oraz relacje ukazujące dramatyczne dni walk i okupacji bolszewickiej.

Wydawcy i sponsorzy wydania

 

Fragment nr 1 (pdf)

 

Additional information