MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Ze względu na trwające prace remontowe w dniach 16, 17 i 19 października 2023

będzie zamknięta wystawa akwarystyczna „Podwodny świat pięciu kontynentów”.

Additional information