MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

NOC MUZEW

Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie

zaprasza na

NOC MUZEÓW 2023

Wstęp: 1zł/os.

W godzinach 17-22:00 – zwiedzanie wystaw stałych i czasowych

17:00 – pokaz tańca z chorągwiami grupy Strażnicy Herbów Śniadowo

18:00 – kiszenie podagrycznika

19.00 – karmienie ducha amazońskiego i innych ryb akwariowych

20:00 – czytanie „Legend Drozdowskich”

21:00 – filmy przyrodnicze

Additional information