MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Plany Remontowe

Na zabytkowym zespole dworsko-pałacowym wybudowanym według projektu Franciszka Lilpopa widoczne są pierwsze rezultaty remontów fasady obiektu. Konserwatorskie prace elewacji południowej prowadzono w 2019 roku. W pierwszym etapie remontu odtworzono bogatą w sztukaterię stylizację gzymsów, okapników, wykończeń okien i innych elementów plastycznych składających się na niepowtarzalność stylową dawnej drozdowskiej rezydencji Lutosławskich. Na nową odsłonę czekają jeszcze ściany wschodnia, północna i zachodnia. Do dawnej proporcji ma nawiązywać także remont dachu i świetlika. Jednak na efekt końcowy prac trzeba jeszcze zaczekać, ponieważ wnioski kierowane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w naborach w latach 2019-2020 nie uzyskały dofinansowania. Mamy nadzieję, że ponownie złożony wniosek (odwołanie) w marcu bieżącego roku otrzyma dofinansowanie. Dotychczas pod kątem remontów została opracowana pełna dokumentacja techniczna w zakresie: aranżacji wystaw historycznych i przyrodniczych; projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o. i wentylacji; projekt budowlany remontu elewacji zewnętrznych i połaci dachowych zespołu dworsko-pałacowego.

  • IMG_1288
  • IMG_1293
  • IMG_1297
  • IMG_1301
  • IMG_1303
  • IMG_1311

 

Additional information