MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

SESJE i KONFERENCJE NAUKOWE
 
Szczególnie ważnymi wydarzeniami z historii muzeum są sesje i konferencje naukowe. Wpisując się w programowy profil instytucji skupiają autorytety z dziedzin nauk przyrodniczych i humanistycznych. Organizowane we współpracy z placówkami akademickimi przedstawiają bogaty dorobek wielu badaczy. W skali regionu i partnerskich uczelni stanowią istotny wkład w dokumentowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Z uwagi na poruszane zagadnienia i grono prelegentów niektóre mały zasięg ogólnopolski oraz międzynarodowy. W przedstawionym poniżej wykazie ujęto sesje i konferencje naukowe organizowane lub współorganizowane przez drozdowskie Muzeum. Siedziba placówki była też miejscem, w którym odbywały się wydarzenia naukowe w ramach wyjazdów terenowych wyższych uczelni.

pwykaz konferencji2 

Additional information