MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Publicystyka stanowi ważną część dorobku muzealnego. Kilkadziesiąt publikacji zawiera kwintesencję z realizowanych inicjatyw takich jak konferencje, spotkania pokoleń, warsztaty, lekcje i organizacja wystaw. Do typowych pozycji wydawniczych należą wspomnienia i pamiętniki oraz monografie. Dotyczą postaci: Wacławy Lignowskiej, Zbigniewa Pieńkowskiego, Jerzego Włodzimierza Jabłońskiego, Romana Dmowskiego oraz ks. Kazimierza Lutosławskiego. Listę uzupełniają - popularyzatorskie poświęcone Muzeum oraz miejscowości, w której się ono znajduje. Prawdziwą gratką dla miłośników przyrody jest seria "Drozdowskie Zeszyty Przyrodnicze". W periodyku przedstawiono wyniki analiz walorów przyrodniczych Doliny Środkowej Narwi, które prowadzili muzealnicy.

Wytworzona literatura dotyczy przede wszystkim regionu i ważnych postaci z nim związanych. Jest ona dedykowana czytelnikom w różnym wieku interesującym się książką edukacyjną oraz popularnonaukową.

wydawnictwa muzeum 1

wydawnictwa historyczne

Additional information