MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

W roku 2011 ważnym wydarzeniem w muzealnej historii było otwarcie ścieżki przyrodniczej „Ostoja drozdowska”.
Jest to drewniana kładka modrzewiowa umożliwiająca spacer po tzw. „dzikiej” części parku muzealnego, którą jest podmokły las łęgowy.
Idziemy wśród scenerii powalonych drzew, wykrotów oraz ponad 100-letnich topoli na trasie spotykając atrakcje edukacyjne: puzzle, tropy zwierząt, tablice informacyjne oraz udźwiękowiony „Ptasi budzik” umożliwiający odsłuchanie śpiewów ptaków.

ścieżka Ostoja

Oprócz ścieżki edukacyjnej wybudowano także zadaszoną wiatę z ławkami oraz specjalnym paleniskiem. Jest ona przeznaczona do organizacji spotkań przy ognisku m.in. dla grup szkolnych odwiedzających placówkę.
W roku 2013 dzięki wsparciu Ministra Kultury zakupiono nowy fortepian do celów koncertowych prestiżowej marki producenta instrumentów muzycznych.

 fortepian

W celu rozszerzenia bazy edukacyjnej drozdowskiego Muzeum powstał Ośrodek Edukacji Ekologicznej wybudowany z dotacji Unii Europejskiej i Starostwa Powiatowego w Łomży. Oddano go do użytku w roku 2012. Jego działalność koncentruje się na zadaniach oświatowych, głównie zwiększeniu wrażliwości ekologicznej społeczeństwa.
Budynek posiada nowoczesną salę konferencyjną i mniejszą salę edukacyjną. Organizowane są w nim wystawy przyrodnicze, pokazy filmów, lekcje muzealne, warsztaty, szkolenia edukacyjne oraz konferencje popularnonaukowe.

 ośrodek edukacji

Z tematyką wystawy „Ziołowe tajemnice” koresponduje znajdujący się w parku „Ogród ziołowy”, który powstał w roku 2017. Można w nim obejrzeć prawie 50 gatunków roślin leczniczych jakie występują na terenie Polski.

 ogród ziołowy

Rok 2019 to z kolei początek realizacji dzieła odnowienia elewacji zewnętrznych. Zaczęto je od remontu fasady południowej. Później będą wykonywane kolejne etapy.

remont elewacji muzeum

Additional information