MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

JUBILEUSZ 25-LECIA MUZEUM

Ćwierćwiecze istnienia Muzeum Przyrody w Drozdowie stało się okazją do uroczystego podsumowania działalności placówki. Jubileusz świętowano 4 września 2009 roku w obecności m.in. potomków rodziny Lutosławskich, parlamentarzystów, przedstawicieli Ministerstwa Kultury oraz władz samorządowych. Z okazji 25-lecia Muzeum w uznaniu zasług na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego przyznano Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej Krystynie Witkowskiej – nestorce rodu gromadzącej archiwum rodzinne i popularyzującej historię Lutosławskich oraz Teresie Grużewskiej – kustoszowi Muzeum, botanikowi.

wr med

 

KONFERENCJA POŚWIĘCONA KOBIETOM
- PRZEDSTAWICIELKOM ELIT LOKALNYCH

Jubileuszowi 25-lecia Muzeum towarzyszyła ogólnopolska konferencja naukowa „Przedstawicielki elit prowincjonalnych w XIX i pierwszej połowie XX w.” pod opieką naukową prof. Małgorzaty Dajnowicz z Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Wzięli w niej udział historycy z różnych ośrodków krajowych. Ideą konferencji było zgłębienie zmieniających się ról i aktywności kobiet w takich dziedzinach jak kultura, oświata i działalność społeczna.

 fot. konferencja

OGÓLNOPOLSKIE DNI AKWARYSTYKI

W latach 2008-2018 odbyło się dziesięć edycji wydarzenia, które na dobre wpisało się w kalendarz najważniejszych krajowych imprez związanych z akwarystyką. Drozdowskie Dni Akwarystyki to spotkania akwarystów z różnych regionów Polski w celu wymiany wiedzy oraz doświadczeń, któremu towarzyszą konferencje naukowe z udziałem przedstawicieli uczelni wyższych, czasowe wystawy akwarystyczne, prezentacje nowoczesnych technik i urządzeń używanych w akwarystyce oraz edukacyjne wycieczki terenowe i rejsy.

 fot. dni akwarystyki

WIECZORY KOLĘD

W drozdowskim dworze Lutosławskich, w myśl staropolskiej tradycji, co roku w styczniu we współpracy ze Szkołą Podstawową w Jeziorku i chórem „Szkolne Słowiki” pod opieką artystyczną Beaty Sejnowskiej- Runo organizowane są wieczory kolęd. To międzypokoleniowe spotkania, łączące dzieci, młodzież, rodziców i dziadków. Zawsze towarzyszą im jasełka, recytacja wierszy oraz rozmowy z zaproszonymi gośćmi – kapłanami, artystami, poetami, sybirakami.

fot. Wieczór kolęd

Additional information