MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

FESTIWAL MUZYCZNE DNI
DROZDOWO-ŁOMŻA

Najstarszym cyklicznym wydarzeniem muzycznym związanym z drozdowskim dworkiem jest „Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo/Łomża”.
Zapoczątkowany w 1994 r. z inicjatywy i pod dyrekcją artystyczną Jacka Szymańskiego, solisty Opery Bałtyckiej w Gdańsku, na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza stał się niezwykle popularny w regionie. W tym czasie rozrósł się z kilku występów do trwającego kilkanaście dni festiwalu wykonywanego w wielu miejscach ziemi łomżyńskiej. Drozdowski dwór to miejsce, gdzie się rozpoczyna i kończy wielką galą.

festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża

SALE WYSTAW CZASOWYCH

W 1999 r. dokonano remontu części pomieszczeń piwnicznych, w których dotychczas mieścił się piec i skład opałowy. W wyniku prac adaptacyjnych uzyskano dwie sale przeznaczone na pomieszczenia wystaw czasowych. W 2006 r. kontynuowano prace adaptacyjne kolejnych pomieszczeń piwnicznych. Po ich zakończeniu sale wystaw czasowych przeniesiono do części willowego podpiwniczenia. Wnętrza tych pomieszczeń zyskały nowy wystrój, jako miejsce ekspozycyjne.

 fragment wystawy

KORZENIE

Do statutowych form popularyzacji dorobku rodziny Lutosławskich oraz mieszkańców Drozdowa i regionu należą różnorodne działania oświatowe. Realizowano m.in. cykl wystaw oraz warsztaty hafciarskie poświęcone drozdowskiej odmianie haftu richelieu, spopularyzowanego przez Wacławę Lignowską, eksponowano dorobek plastyczny rodziny Zacharzewskich (grafika i rzeźba) czy artystyczny i dziejowy rodziny Pieńkowskich. Cyklicznym upamiętnieniem dorobku rodu Lutosławskich i związanego z nim Romana Dmowskiego są konferencje i wystawy im dedykowane. Dotychczas odbyło się ich kilkanaście.
Szczególnie ważną była sesja „Lutosławscy w kulturze polskiej” odbywająca się w listopadzie 1996 r. Organizowana wespół z pokoleniem wojennym stała się inspiracją do kolejnych tego typu przedsięwzięć.

 otwarcie wystawy czasowej

TRADYCJE MUZYCZNE

Z gniazdem rodowym Lutosławskich w Drozdowie związana jest postać Witolda Lutosławskiego (1913-1994), syna dziedzica drozdowskiego Józefa Lutosławskiego i Marii z Olszewskich. W swoim życiu zawodowym zapisał się on jako wybitny polski kompozytor XX w. Talent odziedziczył po utalentowanych muzycznie przodkach, od których też rozpoczęła się jego edukacja muzyczna właśnie w Drozdowie. Odzwierciedlenie tych tradycji rodzinnych odnajdujemy w działaniach kulturalnych związanych z siedzibą Muzeum. Oprawa muzyczna towarzyszy tu niemal każdemu wydarzeniu. Jest to również miejsce, w którym chętnie prezentują swoje umiejętności artyści, szkoły muzyczne oraz zespoły artystyczne. Tu również swój początek miał Konkurs Wykonawczy Utworów Witolda Lutosławskiego.

 

Additional information