MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

OBCHODY DZIESIĘCIOLECIA DZIAŁALNOŚCI

Okazją do zaprezentowania dorobku badawczego drozdowskich muzealników był jubileusz dziesięciolecia placówki. Z inicjatywy przyrodników została wówczas zorganizowana sesja naukowa „Awifauna dorzecza Narwi oraz dolnego Bugu – stan zachowania, zagrożenia i problemy ochrony”. W jej trakcie przedstawiono stan i wyniki dotychczasowych badań – głównie dorzecza Narwi.

Obchody 10lecia

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM PRZYRODNICZEGO W DROZDOWIE

W 1992 r. z inicjatywy pracowników Muzeum oraz osób wspierających instytucję zostało założone Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Przyrodniczego w Drozdowie (od 1995 r. Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Przyrody w Drozdowie). Powstało ono by wspierać działalność Muzeum materialnie oraz poprzez wspólne organizowanie imprez takich jak: sesje popularnonaukowe, koncerty, spotkania, wycieczki.
W okresie zakończonej działalności prezesami organizacji byli: Cezary Kazało, Henryk Gała, Krystyna Witkowska oraz Olgierd Witkowski.

 Towarzystwo Przyjaciół Muzeum

ODSŁONIĘCIE TABLICY POŚWIĘCONEJ ROMANOWI DMOWSKIEMU

W 2000 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej pobyt Romana Dmowskiego w Drozdowie. Mąż stanu oraz przyjacielrodziny Lutosławskich przebywał w Drozdowie kilkukrotnie. Dwór Dolny był jego ostatnim miejscem zamieszkania - tutaj zmarł 2 stycznia 1939 r. otoczony troskliwą opieką Marii z Lutosławskich i Mieczysława Niklewiczów. Przyjaźń, zapoczątkowana pod koniec XIX w. w Krakowie, trwała do końca jego życia.

 Odsłonięcie tablicy

WIECZÓR PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

W 2000 r. w Muzeum po raz pierwszy odbył się „Wieczór Pieśni Patriotycznych”.
Od tej pory wspólne śpiewanie utworów historycznych jest kontynuowane corocznie wieczorem 11 listopada. O popularności tego wydarzenia świadczą liczni goście spotykający się w salonie Muzeum, by wspólnym śpiewem uczcić dzień święta narodowego poświęcony odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Łączące pokolenia wykonywanie pieśni narodowych w historycznych wnętrzach jest wyjątkowym przeżyciem. Pomysłodawczyni i organizatorka, nauczycielka historii I LO w Łomży Katarzyna Lipska wraz ze swoją rodziną, co roku w trakcie muzycznego wieczoru, wygłasza prelekcję historyczną.

Wieczór pieśni patriotycznych

Additional information