MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

PRZYRODA

Zajęcia praktyczno-teoretyczne (45 min.):

» „Las – szczyt sukcesyjnych osiągnięć w przyrodzie” (zajęcia w parku przy muzeum, klasy 6-8 i szkoły średnie)
» „Poznaj przynajmniej pięć roślin leczniczych: pokrzywa zwyczajna, gwiazdnica pospolita, stokrotka pospolita, bluszczyk kurdybanek, wierzba. Jak z nich korzystać?” (zajęcia w parku przy muzeum, klasy 6-8 i szkoły średnie)
» „Poznajemy najpospolitsze, małe zwierzęta biocenozy gleb” (obserwacja gleby próchniczej i mineralnej pod lupą binokularną i prezentacja multimedialna razem do 45 min., klasy 6-8 i szkoły średnie).

» Zabawa w tropicieli (odszukiwanie całego drzewa na podstawie planszy z liśćmi oraz konkurs rozpoznawczy gatunków drzew; szkoła podstawowa, szkoła średnia)

» „Ryby – czyli to, co pływa w rzecznej toni” (pokaz karmienia ryb akwariowych i zajęcia z udziałem mikroskopów, preparatów i urządzeń akwarystycznych; przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia).

Lekcje - prezentacje multimedialne (45 min.):

» „Nocą w lecie” (przedszkola i klasy 1-3)

» „Życie owadów społecznych na przykładzie pszczoły miodnej” (klasy 4-6)

» „Nasze nietoperze” (klasy 6-8 oraz szkoły średnie)

» „Siedliskotwórcza rola naturalnej rzeki – Narew” (zabawa w przewoźnika drogą wodną i wykład, klasy 6-8 i szkoły średnie)

» „Storczyki Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” (klasy 6-8 i szkoły średnie)

Warsztaty terenowe

(lekcja terenowa od 2,5 do 3 godzin)

 

HISTORIA

Lekcje - prezentacje multimedialne:

(45 min., klasy 7-8 i szkoły średnie)

 

» „Roman Dmowski – Wersal – Drozdowo”

» „Dzieje rodu Lutosławskich”

» „Ksiądz Kazimierz Lutosławski – twórca krzyża harcerskiego”

» „Panie Lutosławskie – ważna rola kobiet w historii”

» „Drozdowo i jego mieszkańcy w starej fotografii”

 

Zbiór biblioteczny

Księgozbiór Muzeum liczy około 5 tys. woluminów. Dzieła uporządkowano w dwóch działach – przyrodniczym i historycznym.
Zdecydowana większość woluminów dotyczy szeroko rozumianej przyrody. W obrębie działu przyrodniczego Księgozbioru wyróżniono trzy zbiory, poświęcone: botanice, zoologii oraz przyrodzie regionu. Dział historyczny składa się także z trzech zbiorów, w których gromadzone są publikacje dotyczące: historii regionu, rodziny Lutosławskich oraz Romana Dmowskiego.
Zbiór biblioteczny Muzeum udostępnia się za odpłatnością 1 zł/egz.

Wystawy do wypożyczenia

Życie i twórczość Witolda Lutosławskiego”

Witold Lutosławski to najsłynniejszy polski kompozytor światowej sceny muzycznej XX wieku. Pochodził z Ziemi Łomżyńskiej.
Nie jest to jednak postać znana Polakom na tyle, na ile zasługuje dorobek kompozytorski oraz sama sylwetka kompozytora. Osobom znającym z kolei twórczość kompozytorską Witolda Lutosławskiego, nieznany jest bardzo często fakt, że pochodzi on z Drozdowa, z zasłużonej dla polskiej kultury rodziny Lutosławskich.

Autorką wystawy jest Teresa Witkowska - przedstawicielka młodego pokolenia rodziny Lutosławskich, która korzystała z największego archiwum rodzinnego gromadzonego przez Krystynę Witkowską.

Wystawa prezentowana w różnych miejscach kraju, m.in. w: Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Warszawie, Filharmonii Narodowej, Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Wszystkich zainteresowanych wypożyczeniem wystawy prosimy o kontakt z Muzeum, tel. 086 219-20-81. Wystawa jest dwujęzyczna, łatwa w montażu, przygotowana w formie 16 wolnostojących tablic o wymiarach 2m x 1 m. Towarzyszą jej plakaty i foldery. Koszt wynajęcia wystawy – 50 zł, transport na koszt własny zainteresowanej instytucji.

 

Działalność sejmowa Adama Chętnika”

Doc. dr Adam Chętnik, etnograf, działacz społeczny, twórca Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie. W najbardziej twórczym okresie swojego życia był także parlamentarzystą. Działalność sejmowa przez wiele lat przemilczana (niewygodna dla władz PRL-owskich), traktowana hasłowo w opracowaniach poświęconych Kurpiowi z Nowogrodu, doczekała się monograficznego ujęcia w formie wystawy przygotowanej przez Muzeum Przyrody w Drozdowie. Wystawa oprócz udokumentowania dorobku posła na Sejm I kadencji w latach 1922-1927, umożliwia odbiorcy zapoznanie się z szerokim tłem społecznym rzutującym na życiowe wybory Chętnika. Wartość opracowania wynika także z doboru materiałów archiwalnych. Część spośród wykorzystanych zdjęć jak i dokumentów została upubliczniona po raz pierwszy.

Wszystkich zainteresowanych wypożyczeniem wystawy prosimy o kontakt z Muzeum, tel. 086 219-20-81. Wystawa jest dwujęzyczna, łatwa w montażu, przygotowana w formie 22 planszy o wymiarach 1,3 x 0,7 m oraz 5 mniejszych tablic przystosowanych do podwieszania. Wzbogacają ją broszury. Koszt wynajęcia wystawy – 50 zł, transport na koszt własny zainteresowanej instytucji.

Wystawa „Niespodzianki dla odkrywców” na 70 planszach (o wymiarach 50x70) prezentuje 30 gatunków pospolitych roślin od strony zadziwiających szczegółów, roślin wyposażonych w sobie tylko właściwe piękno. Najlepszy efekt uzyskuje zwiedzający samodzielnie obserwując roślinę okiem nieuzbrojonym - skany (30) naturalnych rozmiarów z podpisami i syntetycznym opisem właściwości gatunków oraz fragmenty roślin pod powiększeniem przy użyciu lupy binokularnej, żeby przekonać się, że 70 zdjęć spod mikroskopu to nie bajka tylko rzeczywistość, którą właśnie sam odkrywa często jako nową dla siebie rzeczywistość. Wystawa zabezpieczona tylko gąbką i folią jest lekka i nadaje się do przewozu samochodem osobowym.

Koszt wynajęcia wystawy – 50 zł, transport na koszt własny zainteresowanej instytucji.

Additional information