MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Muzeum Przyrody w Drozdowie zostało powołane w 1984 roku jako Muzeum Przyrodnicze – Oddział Muzeum Okręgowego w Łomży. W 1995 roku uzyskało samodzielność organizacyjno-prawną, a od 1999 roku funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury. Mieści się w zabytkowym dworze ziemiańskim – dawnej siedzibie rodu Lutosławskich, który otoczony jest 3-hektarowym parkiem z wieloma atrakcjami przyrodniczymi. Posesja muzealna jest położona na terenie malowniczej doliny rzeki Narew oraz Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

Celami statutowymi Muzeum Przyrody w Drozdowie są: badanie przyrody północno-wschodniej Polski, a w szczególności Ziemi Łomżyńskiej oraz gromadzenie i ochrona muzealiów przyrodniczych tego terenu; dokumentowanie działalności ziemiaństwa łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Lutosławskich oraz gromadzenie przedmiotów i archiwaliów dotyczących tego tematu; prowadzenie działalności popularyzatorskiej, oświatowej i edukacyjnej w zakresie przyrody i historii.

Muzeum udostępnia do zwiedzania stałe wystawy prezentujące przyrodę dolin rzek Narwi i Biebrzy oraz historię Drozdowa: „Salon dworski”, „Trofea łowieckie”, „Szata roślinna Kotliny Biebrzańskiej”, „Ptaki Kotliny Biebrzańskiej”, „Ssaki Kotliny Biebrzańskiej”, „Łoś Król Bagien Biebrzańskich”, ekspozycję akwarystyczną „Podwodny Świat Pięciu Kontynentów” oraz wystawę „Ziołowe tajemnice. Rośliny lecznicze Doliny Narwi”.

Oferujemy także:

  • zajęcia oświatowe: lekcje muzealne o tematyce przyrodniczej i historycznej,  zabawy edukacyjne, lekcje terenowe, warsztaty przyrodnicze,

  • organizację spotkania przy ognisku,

  • wynajem zadaszonej wiaty znajdującej się w parku przymuzealnym na organizację spotkań integracyjnych,

  • możliwość uczestnictwa w organizowanych przez Muzeum konferencjach naukowych,

  • wynajem pomieszczeń muzealnych do organizacji konferencji,

  • możliwość zakupu wydawnictw oraz pamiątek w sklepiku muzealnym,

  • noclegi w hotelu muzealnym (11 miejsc noclegowych, pokoje 2-3 osobowe).

 

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich jest czynne dla zwiedzających w godzinach:

Muzeum i Ośrodek Edukacji Ekologicznej:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

  • w soboty i niedziele w godzinach 10:00 – 16:00

Park:

poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 18:00

w soboty i niedziele 10:00 – 18:00

 

W poniedziałki nieprzypadające w dni świąteczne wstęp bezpłatny dla osób indywidualnych zwiedzających wystawy stałe bez przewodnika.

Muzeum jest nieczynne w następujące dni świąteczne: Nowy Rok, Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny, Boże Ciało, Wszystkich Świętych, pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

 

Przewodnik do pobrania

Muzeum przewodnik

 

Additional information