MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Zapraszamy do naszej fotogalerii, zamieszczone tam zostały kwiaty które w tym roku zakwitły w muzealnym parku.

https://muzeum-drozdowo.pl/fotogaleria/wiosenne-kwiaty-w-parku

Link do fotogalerii - Wiosenne kwiaty

 

Additional information